E-frikort

Elektroniska frikort ersätter de tidigare stämpelkort för högkostnadsskydd som fanns och som personal manuellt registrerade med patientavgifter.

Alla de patientavgifter som är frikortsgrundande i öppen hälso-och sjukvård registreras automatiskt i e-frikortssystemet oavsett om patienten betalar sitt vårdbesök direkt eller om patienten betalar i efterhand med faktura.

 Vid patientens första avgiftsbelagda besök registreras och skapas ett e-frikort via Cosmic till e-frikortstjänsten.

Frikortet gäller under en 12-månadersperiod räknat från första besöket.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022