Frågor och svar om e-frikort

För dig som är medarbetare i Region Kronoberg eller privat vårdgivare.

Första gången patienten kommer

Fråga: Behöver jag som jobbar i kassan göra någonting?

Svar: När vi lanserar tjänsten för vi över alla befintliga ”gamla” frikort till det nya systemet automatiskt. Däremot kommer vi att behöva lägga in alla summor under 1150 kr manuellt. När patienten besöker vården första gången efter den 30/5 och har betalat till exempel 300, 650 eller 1050 kr, behöver du som jobbar i kassan logga in i webbportalen (via uthoppet i Cosmic -se nedan) och föra över de besök patienten vill ha med i e-frikort. Du behöver alltså lägga in besöken ett och ett. Sen makulerar du remsan. Klart!

Manual första registreringstillfället, pdf, öppnas i nytt fönster

Under veckorna 22-24 har det funnits extraresurser i centralhallen på CLV och i anslutning till receptionen på LL som kan hjälpa till att registrera in högkostnadsremsorna i eFrikortstjänsten. OBS! Sista dagen den extraresursen finns är den 16 juni. Tack för ett gott samarbete!  

Manuell registrering

Fråga: Kommer jag som jobbar i en reception inte att behöva hantera något manuellt efter införandet?

Svar: Jo, om patienten inte har uppnått gränsen för frikort måste uppgifterna läggas in manuellt första gången. De befintliga frikorten förs dock över automatiskt. Efter första gången går allt automatiskt med överföring från Cosmic. Du behöver alltså inte gå in i webbportalen varje gång, utan bara första gången.  

Om patienten har varit på ett besök hos en privat vårdgivare inom Kronoberg som inte är ansluten till e-frikortstjänsten, eller om patienten har varit hos en vårdgivare i ett annat landsting/region och har ett kvitto från dem, behöver det dock registreras manuellt.

Observera att de privata vårdgivarna med avtal med Region Kronoberg inte är anslutna; dubbelkolla gärna med patienterna så att de sparar sina kvitton från tex. sjukgymnastbesök eller privat läkare.

Även när patienter kommer från andra landsting och har ett befintligt frikort med sig kan man lägga in dessa i vårt system så att de slipper visa kortet nästa gång de kommer. På så sätt nås snabbast nyttan med den automatiska hanteringen av högkostnadsskydd.  Manuell registrering görs i en nationell webbportal för e-frikort, se nedan. 

Webbportal för e-frikort

Fråga: Hur hittar jag till webbportalen för e-frikort?

Svar: Det finns ett uthopp i Cosmic direkt till e-frikortstjänsten. Gå in under meny, registrera vård och e-frikort. Gör den till favorit så hittar du den enkelt nästa gång.

Patientinformation

Fråga: Var hittar jag information till patienterna?

Svar: Information till patienter finns på 1177.se under Patientavgifter. Om du vill beställa fler broschyrer kan du göra det hos Tryckeriet via Stöd och service på intranätet. Broschyren om e-frikort finns under trycksaker i Weblord.

Patientavgifter på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Tryckeriet (intern länk), öppnas i nytt fönster

E-tjänstekort

Fråga: Spelar det någon roll vilken sorts e-tjänstekort jag har? 

Svar: Nej, det som krävs är ett e-tjänstekort, det spelar ingen roll om det står SIS-kort eller SITHS-kort på det. Om du använder det för att logga in i Cosmic fungerar det även för e-frikort.

Erfarenheter från andra landsting och regioner

Fråga: Vilka erfarenheter finns från andra landsting och regioner som har infört e-frikort?

Svar: Vi har pratat med ett antal landsting och regioner som redan har elektronisk hantering av frikort, bland annat Östergötland och Uppsala. Deras erfarenhet är att e-frikort underlättar för patienterna, som uppskattar att inte behöva hålla reda på remsor och kvitton.

Receptionspersonalen fick till en början en lite ökad belastning när gamla saldon skulle bokföras in i webbportalen för e-frikort. Dock avlastades kassan ganska snabbt i takt med att fler kom med i det elektroniska systemet.

Utbildning

Fråga: Jag sitter i kassan. När kommer jag att få utbildning i den nya tjänsten?

Svar: Alla medarbetare har tillgång till instruktionsfilmer. Det mesta av det vardagliga arbetet kommer att ske i Cosmic kassa, precis som vanligt, du behöver alltså inte lära dig något nytt system.

Manualer och utbildningsmaterial hittar du på sidan om e-frikort.
Om du har några frågor eller undringar är du välkommen att kontakta Vårdstöd administration på 9650.

Förändringar i Cosmic

Fråga: Vad behöver jag tänka på när jag jobbar i kassan. Vad förändras i Cosmic?

Svar: Det mesta är som vanligt. Det du behöver uppmärksamma är en ruta som kommer upp när du söker upp patienten i Cosmic kassa. Du behöver notera om patienten är nära att nå frikortsbelopp. Om patienten har mindre än taxan kvar att betala väljer du ”upp till frikort” i listboxen Avgiftsreducering. Sedan räknar Cosmic ut beloppet och du kan arbeta vidare med transaktionen som vanligt. Om patienten når frikort skapas ett sådant automatiskt i Cosmic vid nästa besök. 

Manual till e-frikorttjänsten i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster 

Fysiska frikort

Fråga: Kommer invånarna att få ett frikort med posten?

Svar: Nej, all information finns sparad i våra system. Patienter som ska söka vård hos en vårdgivare som inte är ansluten till e-frikortstjänsten eller som ska till ett annat landsting/region kan få ett intyg med sig. Intyget skrivs ut från webbportalen för e-frikort 

Instruktion för utskrift av intyg, pdf, öppnas i nytt fönster

Överblivna remsor och frikort

Fråga: Vi har mycket remsor och oanvända frikort på min mottagning. Vad gör jag med dem?

Svar: Skicka dem till vårdstöd, Regionhuset, Nygatan 20, så tar de omhand det överblivna materialet.

Patienter som ska till andra län

Fråga: Hur gör jag om patienten ska på besök i ett annat landsting eller region, eller hos en privat vårdgivare som inte är ansluten till e-frikortstjänsten?

Svar: Om patienten har uppnått frikortsnivå och vet med sig att hen har ett besök hos en annan vårdgivare kan du skriva ut ett intyg ut webbportalen för e-frikort.

Instruktion för utskrift av intyg, pdf, öppnas i nytt fönster

Samarbete med andra landsting/regioner

Fråga: Ser jag bara Kronobergs patienter när jag loggar in i webbportalen?

Svar: Nej, i webbportalen för e-frikort kan man se patienter från andra landsting också, men bara de som är anslutna till samma tjänst som vi. I nuläget är 6 regioner och landsting anslutna.

Det finns en plan från Inera att införa ett nationellt system för frikort där vårdgivare över hela Sverige kan se alla patienters frikortsstatus. Det vi gör nu kan ses som en förberedelse för det, även om detta ligger en bit in i framtiden.

Stryka besök, så kallade taktiska val, är inte tillåtet

Fråga: Det blir en försämring för de patienter som har kunnat välja bort stämplar som ger kortare giltighetstid för frikortet, hur kommer det sig?

Svar: Tidigare har patienter haft valmöjlighet att stryka de äldsta stämplarna i högkostnadsskyddsperioden, så kallade taktiska val. För att öka rättvisan är taktiska val inte tillåtna från och med införandet. Frikortet gäller under den resterande 12-månaders period räknat från första besöket.

Samtycke

Fråga: När jag loggar in i webbportalen för e-frikort står det att patienten saknar samtycke. Vad betyder det?

Svar: Samtycket ger patienten för att andra vårdgivare och vårdhuvudmän som är anslutna till e-frikortstjänsten ska kunna se deras besök, inte bara saldot. Det kan vara bra om man ska söka vård i ett annat landsting.

Utträde

Fråga: Vad gör jag om en patient inte vill vara med?

Svar: Det går bra att begära utträde ur tjänsten om man inte vill att Region Kronoberg ska hantera avgifterna elektroniskt. Alla uppgifter tas då bort direkt och ingenting finns sparat. Patienten måste då fylla i en utträdesblankett och skicka in den till Vårdstöd administration. Patienten måste därefter själv spara sina kvitton och hålla reda på summan av sina avgifter.

Blankett för utträde (länk kommer snart)

Personer med skyddad identitet

Fråga: Finns personer med skyddad identitet med i systemet?

Svar: Ja, alla som finns med i Cosmic finns med även i e-frikort.

Patienter från EU och utvandrade svenskar

Fråga: Hur gör jag med patienter från EU, turister, asylsökande och utvandrade?

Svar: Det är samma regler som idag som gäller, men var uppmärksam på vilken kategori patienten tillhör.

Vård av personer från andra länder

Behörighet

Fråga: Hur får jag tillgång till webbportalen för e-frikort?

Svar: Du behöver ha ett medarbetaruppdrag i verksamhetskatalogen, den sätts av din lokala VK-administratör. Du behöver också en systembehörighet, den sätts inledningsvis automatiskt för alla nuvarande kassabehöriga. Det kommer att finnas möjlighet att beställa behörigheten för nya medarbetare. Mer information kommer.  

Administration för VK och Medarbetaruppdrag

Fråga: Jag är lokal VK-administratör, vad behöver jag göra?

Svar: Du behöver se till att alla som jobbar i kassan/receptionen på din klinik har ett medarbetaruppdrag (det går bra med MU administration). När medarbetaren slutar eller byter tjänst ska du ta bort medarbetaruppdraget. 

Manual för administratör i verksamhetskatalogen, se sid 8, pdf, öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp eller support?

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta Vårdstöd administration på anknytning 9650.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022