Vårdval primärvård

Vårdval Kronoberg gör det lättare för våra medborgare att själva välja var man vill få vård. Som medborgare väljer man den vårdcentral som passar bäst och man kan när som helst göra ett nytt val.

Följ medborgarnas val

I applikationen nedan kan du följa medborgarnas val av vårdcentral. Applikationen uppdateras dagligen. Applikationen visar medborgare som har gjort förändringar i sitt vårdval under det senaste året. Listningsinformationen innehåller data för 13 månader tillbaka och visar vårdcentralernas antal listade samt vald periods av- och nylistade.

Applikation som visar medborgarnas val av vårdcentral (öppnas i nytt fönster)

På uppdrag av Region Kronoberg

Bolag och privata verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Kronoberg använder sina egna logotyper. För att förtydliga relationen ska budskapet ”På uppdrag av Region Kronoberg” skrivas under logotypen.

Ansökan om godkännande

Ansökan om att få starta en vårdcentral kan när som helst skickas in. Svar om godkännande ges inom tolv veckor.

En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdcentraler, förutsatt att de grundläggande kraven uppfylls. En leverantör som inom ramen för Vårdval Kronoberg vill erbjuda hälso- och sjukvård till invånare i Kronoberg ska erhålla godkännande av Region Kronoberg om kraven för godkännande är uppfyllda.

För att bli en del av Vårdval Kronoberg krävs även ett avtal med Region Kronoberg. Ett avtal tecknas i ett andra steg, efter att godkännandet har meddelats leverantören.

Kvalitetskrav

Varje vårdcentral ska redovisa kvalitetsindikatorer. Dessa omfattar bland annat tillgänglighet, patientupplevd kvalitet samt medicinskt innehåll och resultat.

Exempel på krav är att vårdcentralen ska:

 • Tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
 • Följa Region Kronobergs fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 • Använda Region Kronobergs system Synergi för avvikelsehantering.
 • Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt Lex Maria, till chefläkare i Region Kronoberg.
 • Rapportera till av Region Kronobergs anvisade kvalitetsregister.
 • Diagnos- och åtgärdsregistrera enligt primärvårdens regler.
 • Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicin/läkemedelskommitté.
 • Klara vårdgarantin.
 • Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
 • Använda arbetsplatskod och förskrivarkod i streckkodsformat vid förskrivning av läkemedel.
 • Följa Region Kronobergs vårdhygieniska föreskrifter.

Kontakt

Marie Jadner

Vårdvalschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 13, 0709-84 49 92

Senast uppdaterad: 19 mars 2020