Vårdval barn och ungdomspsykiatri (BUP)

Regionfullmäktige har beslutat att Vårdval BUP ska införas inom Region Kronoberg från 1 januari 2020. Det ger privata vårdgivare möjlighet att ansöka om att få bedriva verksamhet inom Vårdval BUP. Det är regionstyrelsen som granskar ansökan och beslutar om den privata vårdgivaren ska godkännas.

Invånarna väljer när behov uppstår

Inom Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistpsykiatrisk vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Region Kronoberg använder BCFPI för bedömning av remisser. Efter att patienten/familjen svarat på BCFPI – och det finns indikation på en problematik som är aktuella att utreda/behandla inom den del av specialistpsykiatrin som vårdvalet avser – så väljer den sökande vilken vårdgivare man önskar.

Patientavgift

Patienterna betalar vanlig patientavgift, oavsett vilken vårdaktör inom Vårdval BUP man väljer.

Vill du bli leverantör?

I regelboken ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård” kan du läsa mer om vilka förutsättningar och villkor som gäller för leverantörer inom systemet.

För att bli leverantör skickar du in en ansökan om godkännande och bifogar de handlingar och uppgifter som efterfrågas i dokumentet ”Villkor för godkännande och villkor för återkallelse”.

En leverantör får bedriva vård vid en angiven vårdenhet inom ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård”, under förutsättning att leverantören godkännes av Region Kronoberg.

Efter godkännande tecknas kontrakt mellan Region Kronoberg och leverantören. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att bedriva vårdenhet inom ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård”

Dokument

1. Villkor för godkännande och villkor för återkallelse Vårdval Kronoberg – Barn och ungdomspsykiatri i öppen vård, pdf, öppnas i nytt fönster

2. Avtalsmall, doc, öppnas i nytt fönster

3. Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg – Specialiserad barn och ungdomspsykiatri i öppen vård, doc, öppnas i nytt fönster

Bilaga PUB avtal enligt SKR mall, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga 1 och 2 Till PUB-avtal enligt SKR-mall, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga Ineras personuppgiftsbiträdesavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg strävar mot att neuropsykiatrisk utredning inom barn och ungdomspsykiatrin ska genomföras med en standardiserad, digital och objektiv testningsmetod som är kvalitetssäkrad. Anamnes, resultat av genomförda tester och aktuell klinisk bedömning bedöms därefter av läkare och psykolog för eventuell diagnostik alternativt ställningstagande om det föreligger behov av ytterligare utredning och vad den i så fall ska innehålla.

Ambitionen med neuropsykiatriska utredningar är att på ett resurseffektivt sätt kunna ställa diagnos för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda den vård och behandling som är rekommenderad för aktuell diagnos.

Publicerat 1/6: Följande veckor har nedan mottagningarna semesterstängt:

  • Psykiatripartners i Växjö v. 28-30
  • Adavio familj i Ljungby v. 29-30

Publicerat 19/5: Fr o m 1 juni 2022 är nya verksamhetschefen för Psykiatripartners i Växjö Emelie Jakobsson.

1 mars: Ny verksamhetschef Adavio, Emelie Jakobsson

Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Marie Jadner

Vårdvalschef / Vaccinationssamordnare covid-19

Senast uppdaterad: 17 mars 2022