Ambulansbeställning

Vid livshotande tillstånd: ring 112. Vid behov av behandling och medicinsk övervakning under transport, beställ ambulans via webben. För övriga transporter, kontakta sjukresor.

Webbeställning ambulans, öppnas i nytt fönster

Det är SOS Alarm som prioriterar och dirigerar ambulanssjukvårdens resurser. Det är viktigt att SOS Alarm och ambulanssjukvården får så korrekta uppgifter som möjligt om patientens status och medicinska behov så att lämpligast resurs kan dirigeras till patienten.

Vårdnivå

Ambulanssjukvården arbetar med två typer av fordon beroende på vilken vårdnivå patienten är i behov av: akutambulans och lättvårdsambulans.

Akutambulans

Akutambulansen bemannas av två personal där minst en är specialistsjuksköterska. Det är en fullt utrustad ambulans som har vårdnivå som akutrum eller intensivvårdsavdelning med ständig tillsyn av patienten.

Huvuduppdrag: Bedömning och behandling av akut sjuka patienter och transport till lämplig vårdinrättning.

Tilläggsuppdrag: Transporter av patienter som kräver kontinuerlig övervakning och behandling mellan vårdinrättningar.

Lättvårdsambulans

Lättvårdsambulansen bemannas av specialistsjuksköterska och kan ta en liggande och flera sittande patienter. Den är utrustad som en akutambulans med undantag för fixeringsutrustning och har vårdnivå som undersökningsrum eller vårdavdelning med tillsyn av patienten om behov uppstår med undantag för EKG-övervakning som kan ske kontinuerligt.

Huvuduppdrag: Transporter av patienter utan livshotande tillstånd och som bedömts av läkare eller sjuksköterska, mellan eller till vårdinrättningar.

Tilläggsuppdrag: Bedömning och behandling av akut sjuka om akutambulans inte finns tillgänglig eller som assistans till akutambulans.

Remiss för behandling och övervakning under transport

Behövs ingen behandling eller övervakning ska du istället beställa sjukresor.
Vid alla vårdtransporter är det avsändande enhet och dess läkare som är medicinskt ansvarig för transporten. Medicinska ordinationer och åtgärder som kan komma ifråga under transporten ska vara dokumenterade.
Ambulansverksamheten har omfattande generella direktiv gällande akuta sjukdomstillstånd. Om det behövs läkemedelsbehandling utöver ambulansens generella direktiv ska detta skriftligen ordineras av ansvarig läkare vid avsändande enhet och aktuella läkemedel ska då också skickas med.

Ambulansremissen lämnas till ambulanssjuksköterskan när patienten hämtas.

Senast uppdaterad: 4 januari 2018