IVPA

IVPA - i väntan på ambulans.

IVPA-rapport till ambulanspersonal

Uppgifterna kommer att skickas till Region Kronoberg, för dokumentation i regionens journalsystem. 

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fullständigt Rakel-id*
Larmdatum/händelsedatum*
Hämtplats (bostad, gata, etc)
Ärendenummer*
Tid för larm ut*
Tid framme hos patient
Uppskattad tid för hjärtstopp
Orsak till larm, om ej hjärtstopp

 
Initial bedömning 
Patienten vaken*
Öppen/fri luftväg*
Andas patient?*
Puls*

 
Utförda åtgärder 
Pocketmask/oxygen*
Hjärtkompressioner*
Defibrillering*
Påbörjad HLR innan ankomst*
Övrig åtgärd

 
Kön*
Födelseår
Vårdarens namn*
 

Senast uppdaterad: 25 juni 2018