Verktyg för vårdhygien

Sprid budskapet, inte mikroorganismerna!

BHK-värd

Instruktion för BHK-värd, pdf, öppnas i nytt fönster

Hygienmätning med självskattningsmetod

Blankett för självskattning, pdf, öppnas i nytt fönster

Vasst och säkert

Webbverktyg för säkert arbete med rätt produkter, kunskap och metoder

Filmer

Introduktionsfilm i vårdhygien

Introduktionsfilm i vårdhygien, Region Skåne, öppnas i nytt fönster

Välj att starta utbildningen för externa användare längst ned på sidan. I nästa fönster välj aktuell film ute till vänster.

Basal hygien i vård och omsorg

Filmen bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. (Linda Hallberg, hygiensjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås)

Så här desinfekterar du händerna

En informationsfilm om hur du på rätt sätt desinfekterar händerna. 

Filmer om vårdhygien från SVA

SVA:s vårdhygienprojekt har tagit fram sex filmer om olika delar i hygienarbetet.

Titta på filmerna om vårdhygien från SVA, öppnas i nytt fönster

Penicilliner och andra antibiotika – håller de på att ta slut?

Föreläsning av Gunnar Kahlmeter från den 20 novemebr 2013 i samband med Landstinget Kronoberg 150 år (1 tim och 20 min).

HandCheck

HandCheck

Låna gärna apparaten HandCheck som med hjälp av en fluorescerande ("självlysande") handsprit visar om handdesinfektionen utförts på rätt sätt.

Bokning och instruktion för HandCheck, pdf, öppnas i nytt fönster

Händer fria från smitta

Informationsbladet finns i två varianter, ett för sluten vård och ett för mottagningar. Ladda ner informationsbladen och skriv ut själv: 

Händer fria från smitta - slutenvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Händer fria från smitta - öppenvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Korrekt utförd handdesinfektion, instruktionsaffisch, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ informationsbladen från Weblord, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Rena händer

Ladda ner informationsmaterialet från Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 1 april 2020