Överenskommelser och rutiner mellan Region Kronoberg och kommunerna

Samordnad individuell planering (SIP)

Region Kronoberg ska genomföra en samordnad individuell planering i all samverkan med kommuner och privata vårdaktörer kring barn och ungdomar med psykiska och/eller somatiska sjukdomar/besvär, vuxna (och äldre) med psykiska funktionsnedsättningar samt vuxna (och äldre) med psykiska problem och missbruksproblem.

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Sårbehandling

Riktlinjer för vacuumassisterad sårbehandling, pdf, öppnas i nytt fönster

Överenskommelse sårbehandling med negativt tryck, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Trakeostomipatienter

Samverkansavtal track och respiratorvård i hemmet

Kunskapsöversikt avseende vård av trakeotomerad patient Kronobergs län 2014, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination och hälsoundersökningar av invandrade skolbarn

Riktlinjer för vaccination och inledande hälsoundersökningar av invandrade barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Vård i hemmet

Assisterad peritonealdialys i hemmet, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 25 juni 2018