Bilden saknar en alternativtext.

Lasarettet Ljungby

Lasarettet Ljungby ska bygga ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde för ambulans/akut-, steril-, operations- och röntgenverksamhet. Utbyggnaden kommer göras ut mot den nuvarande parkeringen.

All planerad byggnation är för tillfället pausad

Läs mer om de pausade planerna här

Den planerade om- och tillbyggnaden

Om- och tillbyggnaden planerades tillsammans med verksamheten under våren 2018. I november 2018 togs ett investeringsbeslut i regionstyrelsen om att satsa en halv miljard på lasarettet. Efter investeringsbeslutet följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.

   

Foto: Arkitema

Ombyggnad av vårdavdelningar

Nuvarande vårdavdelningar är placerade i hus 1B/1F på plan 3 till 6. Avdelningarna byggdes i slutet av 1980-talet. Avdelningsstrukturen byggs nu lika på de olika planen för att vara flexibla i framtiden.

Ombyggnationen innebär att det kommer bli fler en- och tvåpatientsrum med tillhörande hygienutrymmen samt ett plan som anpassas för hjärtövervakning. Totalt blir det 81 vårdplatser. 

Det kommer byggas en etapp per år:

  • Plan 4 beräknas vara klar december 2020, inflytt januari 2021
  • Plan 5 klar 2021
  • Plan 6 klar 2022

Hela ombyggnaden planeras vara klar 2022. 

Parkering

I samband med projekten ovan kommer parkeringssituationen på området att ses över.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709844583

Senast uppdaterad: 16 juni 2020