Sigfridsområdet Växjö

Sigfridsområdet i Växjö genomgår en stor förändring. Omfattande nybyggnationer har genomförts för habiliteringen och vuxenpsykiatrins verksamheter. Nu fortsätter utvecklingen för det övriga området. Målet är att även fortsättningsvis skapa lokaler för att kunna erbjuda våra patienter bättre vård och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.

Huvudbyggnaden

Just nu pågår ett planeringsarbete för hela Sigfridsområdet. Restaurang, konferensrum och städcentral m.m. är kvar i byggnaden. I E56 blir det hjälpmedelscentral och utökade lokaler för arkivet.

Vuxenpsykiatrin

En ny byggnad för vuxenpsykiatrin står klar på Sigfridsområdet sedan början av 2020. Den nya vårdbyggnaden har en funktionellt anpassad och läkande vårdmiljö.

Den 16 000 kvm2 stora vårdbyggnaden skapar möjlighet för samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård, kommuner och brukare.

Byggnaden har en utformning som är unik i Sverige. Bland annat har den runda hörn vilket gör att både utsidan och insidan får speciell planlösning och utseende.

Byggnaden nominerades till Växjö kommuns Byggnadspris 2021.

Rättspsykiatrin

Det ska byggas en ny byggnad för rättspsykiatriskvård. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken: utökat antal vårdplatser, ändamålsenlig vårdmiljö samt en välkomnande entré.

Sedan flera år har en renovering av hus M58 diskuterats, men nu blir det istället rivning och byggnation av ett nytt hus. Bakgrunden till det ändrade beslutet är att de behov samt lagkrav som finns inte skulle kunna fyllas genom en renovering.

Den nya byggnaden beräknas stå klar i slutet av år 2023.

Hus 4 inom Sigfridsområdet kommer att används som tillfällig lokal under nybyggnationstiden.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

Senast uppdaterad: 21 februari 2022