Bilden saknar en alternativtext.

Sigfridsområdet Växjö

Sigfridsområdet i Växjö genomgår en stor förändring. Omfattande nybyggnationer har genomförts för habiliteringen och vuxenpsykiatrins verksamheter. Nu fortsätter utvecklingen för det övriga området. Målet är att även fortsättningsvis skapa lokaler för att kunna erbjuda våra patienter bättre vård och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.

Huvudbyggnaden

Just nu pågår ett planeringsarbete för hela Sigfridsområdet. Restaurang, konferensrum och städcentral m.m. är kvar i byggnaden. I E56 blir det hjälpmedelscentral och utökade lokaler för arkivet. 

 

Nybyggnationen av vuxenpsykiatri

En ny byggnad för vuxenpsykiatrin står klar på Sigfridsområdet sedan början av 2020. Den nya vårdbyggnaden har en funktionellt anpassad och läkande vårdmiljö.
Den 16 000 kvm2 stora vårdbyggnaden skapar möjlighet för samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård, kommuner och brukare.
Byggnaden har en utformning som är unik i Sverige. Bland annat har den runda hörn vilket gör att både utsidan och insidan får speciell planlösning och utseende.

Nybyggnation för rättspsykiatrin

Planering pågår av en ny byggnad för rättspsyk som kan anpassas till dagens vård med fler platser som så väl behövs. Det är stor efterfråga på vårdplatser på kliniken och de senaste åren har kliniken fått neka flera patienter.
Det innebär också att beslutet att renovera fastigheten där rättspsykiatrin bedriver sin verksamhet (M58) som togs för cirka ett år sedan hävs.
Hus 4 inom Sigfridsområdet kommer att används som tillfällig lokal under nybyggnationstiden

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709844583

Senast uppdaterad: 20 november 2020