Utveckling Centrallasarettet Växjö

Centrallasarettet Växjö är länssjukhuset i Kronobergs län. Det ligger vid Växjösjön på Söder i Växjö och har funnits sedan 1879. För att klara framtidens vårdbehov krävs om- och nybyggnation av sjukhusbyggnaderna på området.

När inriktningsbeslut togs 2019 av regionfullmäktige gällande att utreda frågan om ett nytt akutsjukhus som ersätter nuvarande Centrallasarettet Växjö (CLV) togs en plan fram för lokal- och fastighetsbehovet de kommande åren, kallad ”Plan för CLV 8 år”. 

Som följd av tidigare behovsinventering, underhållsplaner och tidigare insatser har förbättringsinsatser prioriterats.

Pågående och klart

Under hösten 2021 genomfördes "Utredning om lokal- och fastighets utveckling av Centrallasarettet Växjö". Syftet var att ta fram ett beslutsunderlag som alternativ vid beslut om ett nytt akutsjukhus i Växjö. 

Den 2 mars 2022 tar regionfullmäktige ett beslut om var ett nytt akutsjukhus i Växjö ska byggas.

Sedan ”Plan för CLV 8 år” togs har sterilcentralen byggts om och ombyggnation av öronmottagningen påbörjats (klar under hösten 2021).

Planeringen för neonatals och dialysens behov har setts över och beslut om verksamheternas framtida lokaler har tagits.

För att möjliggöra öronmottagningens utökade lokalbehov har en verksamhet inom Lasarettsrehab flyttat.

Projektkontoret för Nytt Akutsjukhus i Växjö har startat.

I planeringen

Dialysavdelningen

Det finns ett förslag med inriktningen att flytta dialysavdelningen. Planerad yta är idag vakant, och renoveringsarbetet kan påbörjas inom kort efter att ett investeringsbeslut tas under hösten 2021.

Inriktningsbeslut för flytt av dialysavdelning togs i Hälso- sjukvårdsnämnden 20210623

Investeringsbeslut för flytt av dialysavdelningen togs i regionfullmäktige 20211027

Medicinska dagvården

Då dialysavdelningen lämnat sina lokaler kommer medicinska dagvården kunna flytta. Flytten innebär att verksamheten kommer närmare övriga medicinkliniken och den administrativa ytan med läkarexpeditioner som finns kan vara kvar.

Gynavdelningens verksamhet

När medicinska dagvården har lämnat sina lokaler, påbörjas en enklare renovering av lokalen. Lokalen förbereds för gynavdelningen.

Senast uppdaterad: 7 september 2022