Utveckling Centrallasarettet Växjö

Centrallasarettet Växjö är länssjukhuset i Kronobergs län. Det ligger vid Växjösjön på Söder i Växjö och har funnits sedan 1879.

När inriktningsbeslut togs 2019 av regionfullmäktige gällande att utreda frågan om ett nytt akutsjukhus som ersätter nuvarande Centrallasarettet Växjö (CLV) togs en plan fram för lokal- och fastighetsbehovet de kommande åren, kallad ”Plan för CLV 8 år”. 

Som följd av tidigare behovsinventering, underhållsplaner och tidigare insatser har förbättringsinsatser prioriterats.

Pågående och klart

Under hösten 2021 genomfördes "Utredning om lokal- och fastighets utveckling av Centrallasarettet Växjö". Syftet var att ta fram ett beslutsunderlag som alternativ vid beslut om ett nytt akutsjukhus i Växjö. 

Den 2 mars 2022 tog regionfullmäktige beslut om att ett nytt akutsjukhus ska byggas i Räppe, Växjö.

Sedan ”Plan för CLV 8 år” togs har sterilcentralen byggts om och en ombyggnation av öronmottagningen genomförts.

Planeringen för neonatals och dialysens behov har setts över och beslut om verksamheternas framtida lokaler har tagits.

Dialysavdelningen har lämnat sina lokaler dessa har iordningsställts för medicinska dagvården. Denna flytt innebär att verksamheten kommer närmare övriga medicinkliniken och den administrativa ytan med läkarexpeditioner som finns kan vara kvar.

För att möjliggöra öronmottagningens utökade lokalbehov har en verksamhet inom Lasarettsrehab flyttat.

Projektkontoret för Nytt Akutsjukhus i Växjö har startat.

I planeringen

Dialysavdelningen

Renoveringsarbetet är påbörjat för dialysens verksamhet.

Inriktningsbeslut för flytt av dialysavdelning togs i Hälso- sjukvårdsnämnden 20210623

Investeringsbeslut för flytt av dialysavdelningen togs i regionfullmäktige 20211027

Gynavdelningens verksamhet

När medicinska dagvården nu har lämnat sina lokaler, påbörjas en enklare renovering av lokalen. Lokalen förbereds för gynavdelningen.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022