Sterilteknisk enhet

Steriltekniska enhetens uppdrag är att på ett kvalitetssäkrat och patientsäkert sätt utföra instrumentservice avseende rengöring, desinfektion och sterilisering. Vi har högt ställda kvalitetskrav och följer Swedish Standards Institute (SIS) standarder och normer som finns för vår verksamhet.

Instrumentmottagning

Öppettider 

Dygnet runt för utlämning av instrument. Inlämning av instrument sker vardagar mellan 7-19.

Kontakt med personal måndag till fredag 07:00-16:00

Leveransmål till kund:
Akut verksamhet: < 24 timmar
Övriga kunder: < 72 timmar

För att lämna in instrument krävs att ni följt föreskrifter och fyllt i följesedeln korrekt annars kommer instrumenten i retur för patientens säkerhet. 

Följesedel för instrumentetiketter, pdf

Instruktion för omhändertagandet av instrument, pdf

För en snabb och säker hantering ansvarar den som skriver under instrumentlistan för att:

 • Instrumenten har genomgått en godkänd diskprocess, är rena och fria från rost.
 • Rätt streckkodsetikett till rätt instrument d.v.s. ta inte två streckkoder från samma etikett.
 • Sätt etiketterna prydligt på instrumentlistan.
 • Om streckkodsetikett saknas – skriv för hand.
 • Kontrollräkna att antal och rätt instrument överensstämmer med listan.
 • Instrumentlistan ska inte ligga bland rena instrument.
 • Om det är hål på påsen som instrumenten ligger i kommer instrumenten skickas tillbaka för redisk.

Instrumentmottagning

Öppettider för in- och utlämning av instrument på Instrumentmottagningen Ljungby:

Måndag-torsdag: 07.30-16.00
Fredag: 07.30-13.00

För att lämna in instrument krävs att ni följt föreskrifter och fyllt i följesedeln korrekt annars kommer instrumenten i retur för patientens säkerhet. 

Följesedel för instrumentetiketter, pdf

Instruktion för omhändertagandet av instrument, pdf

För en snabb och säker hantering ansvarar den som skriver under instrumentlistan för att:

 • Instrumenten har genomgått en godkänd diskprocess, är rena och fria från rost.
 • Rätt streckkodsetikett till rätt instrument d.v.s. ta inte två streckkoder från samma etikett.
 • Sätt etiketterna prydligt på instrumentlistan.
 • Om streckkodsetikett saknas – skriv för hand.
 • Kontrollräkna att antal och rätt instrument överensstämmer med listan.
 • Instrumentlistan ska inte ligga bland rena instrument.
 • Om det är hål på påsen som instrumenten ligger i kommer instrumenten skickas tillbaka för redisk.

Vi servar sjukhusens operationsenheter och övriga enheter tex. vårdavdelningar, mottagningar, förlossningen och röntgen. Samtliga vårdcentraler inom Region Kronoberg samt ett flertal externa kunder inom vårdval och även privata vårdgivare.

Växjö

Sterilteknisk enhet
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Telefon: 0470-58 83 66

Ljungby

Sterilteknisk enhet
Ljungby Lasarett
341 82  Ljungby
Telefon: 0372-58 52 61

Bokning av utbildning, studiebesök, kundkontakt o.s.v.

Växjö: 0470-58 97 11 (kvalitetsansvarig)
Ljungby: 0372-58 52 61 (sektionsledare)

Frågor om operativ verksamhet, instrumenthantering o.s.v.

Växjö: 0470-58 83 70 (sektionsansvarig)
Ljungby: 0372-58 52 61 (sektionsledare)

Senast uppdaterad: 24 maj 2022