Hjälpmedel

Region Kronoberg tillhandahåller hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet vid olika typer av funktionsnedsättningar. Hjälpmedel förskrivs efter individuell behovsbedömning. Hjälpmedelsansvar och riktlinjer för vilka kriterier, professioner och enheter som får förskriva respektive hjälpmedel anges i regionens gemensamma hjälpmedelshandbok.

Rörelse

Hjälpmedel för förflyttning, sitta, ligga och stå förskrivs till barn och ungdomar upp till och med 17 år. Hjälpmedescentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. 

All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Elrullstolar förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter fungerar som enda förskrivare av elrullstolar.

Ansvarsområde konsulent

Regionens hjälpmedelscentral i Kronobergs län ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel för barn/ungdomar till och med 17 år när behovet är tidsbegränsat/tillfälligt.

Informationsblad för tillfälligt behov, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommunikation och kognition

Hjälpmedel som underlättar vardagskommunikation och som förbättrar eller förstärker kognitiva förmågor förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Ansvarsområde konsulent

Behandling och träning

Behandlingshjälpmedel som förskrivs är framförallt positioneringskuddar och hjälpmedel som förebygger trycksår hos barn och ungdomar upp till och med 17 år. Träningshjälpmedel förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Ansvarsområde konsulent

Syn

Hjälpmedel för personer med synnedsättning/blindhet förskrivs till personer i alla åldrar. Det krävs remiss från ögonläkare som bedömer om patienten uppfyller kriterierna för att remitteras till synhabiliteringen. Patienten kan sedan söka via egenremiss om de har förnyat behov av kontakt.

Det är förskrivarna på synhabiliteringen som gör bedömning om vilka hjälpmedel som skall förskrivas.

All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Förskrivarnas telefontider är måndag kl 13-14, onsdag-fredag kl 8.15-9.15

Kontaktuppgifter

Hjälpmedelscentralen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 60

Synhabiliteringen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 30

Hörselhabiliteringen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 30

Senast uppdaterad: 15 november 2019