E-hälsa

E-hälsa, enligt Socialstyrelsens definition, är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Med hälsa menar de fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022