Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

Region Kronoberg tar emot praktikanter inom människorätts- och barnrättsområdet.

Vi tar emot universitetsstudenter som har praktik i 4–6 månader inom relevant program och som vill få kunskap om hur man driver barnrätts- och människorättsfrågor inom offentlig verksamhet.

Universitetspraktikanter följer Region Kronobergs människorätts- och barnrättsstrateg i det övergripande människorättsarbetet. Man får en grundlig barnrätts- och människorättsutbildning samt inblick i hur detta arbete bedrivs på regional nivå inom hälso- och sjukvården, regional utveckling och kultur.

Universitetspraktikanter får även egna uppdrag för att maximera den upplevda nyttan av praktikperioden.

Kontakta människorätts- och barnrättsstrategen Susann Swärd för mer information:
susann.sward@kronoberg.se
Telefon: 0709-844558

Gör en intresseanmälan
Kom ihåg att ange att det är barnrätts- och människorättsfrågor du är intresserad av.

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 29 september 2022