Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen

Kronobergsmodellen handlar om att personer med allvarlig sjukdom ska erbjudas ett strukturerat samtal om sina mål och prioriteringar inför sin sista tid i livet. Alla kliniskt verksamma specialistläkare inom somatisk sjukvård i Kronoberg har erbjudits samtalskurs.

”Kronobergsmodellen” är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Region Skåne, Linnéuniversitetet och Lunds Universitet.

Syftet är att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående ska erbjudas samtal om mål och prioriteringar, som ett led i att individualisera vården och främja möjligheten att leva ett gott liv.

Arbetssättet innehåller flera steg. De viktigaste är strukturerade patientsamtal med stöd av en särskild samtalsguide, utbildning i samtal vid allvarlig sjukdom av läkare vid sjukhusen i Region Kronoberg, stöd och handledning av läkargruppen samt vetenskaplig utvärdering. 

Arbetet är ett led i Region Kronobergs målsättning att öka förutsättningarna att uppnå personcentrerad vård vid allvarlig sjukdom. Modellen tar sin utgångspunkt från internationell erfarenhet framför allt från USA och Storbritannien.

Kontakt

Helene Reimertz

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587030, 046709844669

Senast uppdaterad: 24 juni 2019