Cancervård

KONTAKT

Vårdförloppskoordinatorerna nås på telefon 0470-58 88 68

De har även en inkorg i Messenger (Cosmic) dit du kan skicka frågor och/eller information om SVF. Välj ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”.

När du skickar ett messenger till ”SVF Alla Cancerprocesser Brevlåda”, länka alltid till aktuell anteckning/remiss eller annan dokumentation som du hänvisar till. Det underlättar för koordinatorerna att hitta informationen

Tina Eriksson

Cancersamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 97 44

Senast uppdaterad: 8 maj 2019