Cancervård

Handlingsplan cancer

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har Handlingsplan cancer tagits fram för Region Kronoberg. Insatserna i planen syftar till att stärka och förbättra cancervården i Kronoberg.

Handlingsplanen innehåller fem områden med tillhörande insatser och involverar stora delar av hälso- och sjukvården.

Handlingsplan cancers fem delar:

  • Att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt
  • Patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja
  • Kompetensförsörjning och kunskapsluckor
  • Cancerforskning
  • Ledning, styrning och verksamhetsutveckling

Handlingsplanen följs upp regelbundet i Region Kronobergs styrgrupp för cancer.

Tina Eriksson
Cancersamordnare

Carina Pettersson

Biträdande sjukhuschef Växjö

Senast uppdaterad: 2 juni 2021