Psykisk hälsa

I Kronobergs län arbetar vi tillsammans för att förbättra den psykiska hälsan. Region Kronoberg, kommunerna och brukarorganisationerna strävar mot ett gemensamt mål. För att hålla ihop arbetet och driva samarbetet framåt finns en länssamordnare för psykisk hälsa.

Arbetet grundar sig i den årliga överenskommelse som upprättas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där målet är att:

  • Främja psykisk hälsa
  • Motverka psykisk ohälsa
  • Förstärka tidiga insatser till personer som drabbats av psykisk ohälsa
  • Förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser

Från 2016 omfattas alla åldrar och alla tillstånd, från tidiga insatser till högspecialiserad vård. Insatserna ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte uteslutande en fråga för psykiatrin och socialtjänsten, utan även en viktig utmaning inom många olika samhällsområden.

Fokusområden

Regeringen har identifierat fem fokusområden där det krävs gemensam utveckling:

  • Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete
  • Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser
  • Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Fokusområde 4: Utsatta grupper
  • Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation

Insatskatalogen

I Insatskatalogen kan du söka efter och hitta insatser som ger hjälp till alla personer som behöver stöd av samhällets välfärd. 

Insatskatalogen, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 3 februari 2023