Boka/kalla-processen

Projektet boka/kalla-processen har som mål att arbetsuppgifter kopplade till bokningar och kallelser i högre grad görs av administrativ personal eller patienten själv. På så sätt frigör vi patienttid för vårdpersonal och patienten får möjlighet att administrera sin bokning själv.

I projektet ingår att

  • frigöra tid för vårdpersonal i syfte att öka deras patientnära tid, genom att öka bokningar utförda av patient eller administrativ personal.
  • likrikta e-tjänsteutbudet på 1177. Oavsett var i Region Kronoberg invånare söker sin vård ska de mötas av ett likvärdigt utbud av e-tjänster på 1177.
  • förbättra kvalitén på registreringar i Cosmic för att dessa inte ska belasta vänte- och planeringslistor
  • frigöra tid för administrativ personal genom att patienterna själva ankomstregistrerar sig.

Projektets övergripande mål är att år 2024 görs

  • 50 procent av bokningar av invånarna via en webbtidbok.
  • 30 procent av bokningar av administrativ personal.
  • max 20 procent av bokningar av personal med vårdbakgrund.
  • 70 procent av ankomstregistreringar av patienterna på de enheter där det finns självbetjäningsterminaler.

Om målnivåerna nås innebär det att tid frigörs tid för vårdpersonal motsvarande 114 heltidstjänster.

Två delprojekt

Projektet bedrivs i två delprojekt:

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022