Boka/kalla-processen

Projektet boka/kalla-processen har som mål att arbetsuppgifter kopplade till bokningar och kallelser i högre grad görs av administrativ personal eller patienten själv. På så sätt frigör vi patienttid för vårdpersonal och patienten får möjlighet att administrera sin bokning själv.

I projektet ingår att

  • frigöra tid för vårdpersonal i syfte att öka deras patientnära tid, genom att öka bokningar utförda av patient eller administrativ personal.
  • likrikta e-tjänsteutbudet på 1177 Vårdguiden. Oavsett var i Region Kronoberg invånare söker sin vård ska de mötas av ett likvärdigt utbud av e-tjänster på 1177 Vårdguiden.
  • förbättra kvalitén på registreringar i Cosmic för att dessa inte ska belasta vänte- och planeringslistor
  • frigöra tid för administrativ personal genom att patienterna själva ankomstregistrerar sig.

Projektets övergripande mål är att år 2024 görs

  • 50 procent av bokningar av invånarna via en webbtidbok.
  • 30 procent av bokningar av administrativ personal.
  • max 20 procent av bokningar av personal med vårdbakgrund.
  • 70 procent av ankomstregistreringar av patienterna på de enheter där det finns självbetjäningsterminaler.

Om målnivåerna nås innebär det att tid frigörs tid för vårdpersonal motsvarande 114 heltidstjänster.

Två delprojekt

Projektet bedrivs i två delprojekt:

Webbtidbok är ett samlingsbegrepp för att låta invånaren/patienten själv hantera sina tider på webben.

Läs mer om delprojekt Uppgiftsväxling till patient via webbtidbok

 

Genom uppgiftsväxling mellan vårdpersonal och administrativ personal frigörs tid som vårdpersonal kan lägga på patienter.

Instruktioner för uppgiftsväxling till administrativ personal är under uppbyggnad.

Kontakt

Mirsada Myrskog Rizvanovic

Senast uppdaterad: 20 juni 2022