Klinikschema och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter BT-organisationen

AT/BT-chef Region Kronoberg, Växjö

Martin Isegran
martin.isegran@kronoberg.se

Biträdande AT/BT-chef Region Kronoberg, Ljungby

Robert Berglund
robert.berglund@kronoberg.se

HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT- och BT-läkare, Region Kronoberg

Tina Andersson
tina.c.andersson@kronoberg.se

Administrativt stöd

Linda Rydiander

linda.rydiander@kronoberg.se

BT- Studierektor slutenvård (övergripande ansvar), Region Kronoberg

Minna Markljung
minna.markljung@kronoberg.se

BT- Studierektor primärvården, Region Kronoberg

Ola Thorén
ola.thoren@kronoberg.se

Psykiatrin - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemaläggare/bemanningsassistent

Veronica Kjellbin

Veronica.Kjellbin@kronoberg.se

Schemaönskemål

3 månaders framförhållning med schemaönskemål till schemaläggaren skriftligt. Se rutiner för schemaönskemål och aktuella scheman via nedan länkar.

Information om läkarscheman, intern länk, öppnas i nytt fönster

Kliniksekreterare

Veronica Kjellbin
Veronica.Kjellbin@kronoberg.se

BT-ansvarig

Almira Begagic
almira.begagic@kronoberg.se

Information om psykiatriplaceringen

Information till AT-läkare, intern länk, öppnas i nytt fönster

Ljungby - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemaläggare

Gustav Kalin, 0372-58 52 06

gustav.kalin@kronoberg.se

Schema

Jour- och läkarschema kir/ort/gyn Ljungby, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Kliniksekreterare

Maria Andersson, 0372-58 55 14

maria.e.andersson@kronoberg.se

BT-ansvarig

Robert Berglund

robert.berglund@kronoberg.se

Information 

Ta kontakt i god tid med den vårdcentral där du är placerad för information om rutiner kring schemaläggning och jourtjänstgöring.

Kontaktuppgifter vårdcentraler Ljungby

Ansvarig BT-studierektor för primärvården

Ola Thorén

ola.thoren@kronoberg.se

Jourläkarcentralens rutiner och scheman finner ni via nedan länk.

Jourschema Ljungby, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Växjö - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemaläggare

Rickard Johansson

rickard.johansson@kronoberg.se

Schema

Instruktion för schemaönskemål, pdf, öppnas i nytt fönster

Schemaönskemål via webben, öppnas i nytt fönster

  • Användarnamn: din regionsmail
  • Lösen: följ instruktionerna via ovan länk

Kliniksekreterare

Sandra Göransdotter

sandra.goransdotter@kronoberg.se

BT-ansvarig

Emma Strömdahl
emma.stromdahl@kronoberg.se

Klinikinformation (gemensamt med AT)

Information till AT-läkare kirurgkliniken Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Ta kontakt med den vårdcentral där du är placerad i god tid för att få veta respektive vårdcentrals rutiner kring schemaläggning och lokalt BT-ansvariga.

Kontaktuppgifter vårdcentraler Växjö

Jourläkarcentralen (JLC)

Jourschema Växjö, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Rutiner för schemaönskemål, frånvaro och ledigheter på JLC finns i JLCs delade mapp som ni finner nedan.

Genväg till Jourläkarcentralens delade mapp, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Ansvarig BT-studierektor primärvården

Ola Thorén

ola.thoren@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 8 december 2021