Vård- och behandlingsgaranti

Enligt vårdgarantin i hälso- och sjukvårdslagen ska tid ges för besök och behandling inom vissa tidsgränser, uttryckt som 0-3-90-90. Vårdgarantin gäller planerad vård, och den gäller alla. Tiden för undersökningar och utredningar räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Akut sjuka eller skadade får vård så fort som möjligt.

Vård på annat håll

Kan Region Kronoberg inte ge vård inom vårdgarantins tidsgränser finns det möjlighet att få vård på annat håll, om patienten vill det. Patienten betalar då patientavgiften och egenavgift för sjukresan. Om patienten på eget initiativ söker vård utanför Region Kronoberg – enligt fritt vårdval – står patienten själv för kringkostnader som exempelvis resor och boende.

Samråd

Behandling eller operation planerar vi i samråd med patienten. Delaktighet är viktig.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas vård. Tid för undersökningar och utredningar räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Om vårdgaranti på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Vårdgaranti

Kontakt med vårdcentralen samma dag.

Kontakt med vårdcentral eller 1177, per telefon eller på plats samma dag.

Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar.

Efter vårdpersonals behovsbedömning, medicinsk bedömning inom tre dagar.

Besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Vid remiss eller egenremiss till den specialiserade vården efter bedömning, tid för besök inom 90 dagar.

Behandling påbörjad inom 90 dagar.

Efter beslut om behandling, till exempel operation, behandling inom 90 dagar.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022