Biobankslagen

Inom vården behöver prover ofta sparas. Det kan till exempel vara blodprover eller vävnadsprover. I första hand för att patienter ska få en så god och säker behandling som möjligt. Men också eftersom tillgång till prover kan hjälpa forskningen till bättre och effektivare behandlingar.

Prover sparas i biobanker

Enligt biobankslagen ska patienter informeras och ge samtycke till att prover sparas samt för vilka ändamål de får användas. Lagen omfattar prover som sparas i mer än två månader. Patienten kan välja att ge ett begränsat samtycke. Till exempel att provet endast får sparas för vård och behandling men inte i forskningssyfte. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Är patienten inte i stånd att fatta beslut avvaktar man med samtycket och provet sparas tillsvidare.

Ett sparat prov kan rädda liv

Om patienten inte vill spara ett prov är det viktigt att informera om riskerna. Om patienten återinsjuknar kan man jämföra det nya provet med det tidigare för att bedöma samband. Den analysen kan ha betydelse för vilken vård och behandling man ska ge.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022