Försäkringsmedicinska utbildningar

På denna sida hittar du aktuell information om lokal/intern och nationell försäkringsmedicinsk utbildning.

Webbutbildningar

Klinisk försäkringsmedicin (för alla yrkeskategorier som arbetar inom området)

SKR:s webbutbildning för rehabkoordinatorer

Interna utbildningar Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021