Rehabiliteringskoordinatorer

Rehabiliteringskoordinatorns övergripande uppdrag är att medverka till att patienter som är eller riskerar en sjukskrivning får en rätt, säker och jämlik sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Uppdrag rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinators uppdrag, pdf, öppnas i nytt fönster

Delegerat uppdrag, doc, öppnas i nytt fönster

Funktionsnivå för rehabiliteringskoordinatorer, pdf,öppnas i nytt fönster

Statistik

För tillgång till Intygsstatistik från Inera måste verksamhetschef eller annan utsedd behörig person på enheten lägga till ett medarbetaruppdrag till koordinatorn i verksamhetskatalogen.

Intygsstatistik. Inera, öppnas i nytt fönster

Rehabstöd, Inera, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021