Rehabiliteringskoordinatorer

Rehabiliteringskoordinatorns övergripande uppdrag är att medverka till att patienter som är eller riskerar en sjukskrivning får en rätt, säker och jämlik sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Uppdrag rehabiliteringskoordinator

Uppdragsbeskrivning rehabkoordinatorer ( uppdateras, kommer inom kort).

Lag (2019:297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Statistik

För tillgång till Intygsstatistik från Inera måste verksamhetschef eller annan utsedd behörig person på enheten lägga till ett medarbetaruppdrag till koordinatorn i verksamhetskatalogen.

Intygsstatistik, Inera, öppnas i nytt fönster

Rehabstöd, Inera, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 november 2022