Metodstöd vid sjukskrivning och rehabilitering

Hälso- och sjukvården har huvudansvaret för att tillhandahålla medicinsk vård och behandling samt rehabilitering som är medicinskt inriktad.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022