Sjukskrivning och rehabilitering

Region Kronobergs mål för sjukskrivningsarbetet är att uppnå en patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess för alla. Med patientsäker avses att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård. Med rättssäker avses att korrekt tillämpa socialförsäkringen med tillhörande regelverk.

Överenskommelsen för 2017-2018

SKL och regeringen anser det angeläget att fortsätta stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård och behandling. Det handlar bland annat om hur hälso- och sjukvården bidrar till en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess, utvecklar samverkan/samarbetet med andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen för att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt främjar kvinnors och mäns återgång i arbete. Mot denna bakgrund är regeringen och SKL överens om att avsätta medel 2017-2018 för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Följande insatsområden (”villkor”) ingår i överenskommelsen:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte
  5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg arbetar strukturerat med samtliga insatsområde i överenskommelsen.

Överenskommelse En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om överenskommelsen sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen, öppnas i nytt fönster

Jämlik sjukskrivning

Genushanden, pdf, öppnas i nytt fönster

Öppna filmen om Genushanden i nytt fönster

Styrande dokument

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 12 februari 2018