Smittspårning, sexuellt överförbara sjukdomar

Smittspårning vid klamydia

Smittspårning vid klamydia utförs (efter remiss) i Kronobergs län av centralt smittspårningsteam som består av barnmorskor och sexolog. 

Smittspårning av gonorré- och syfilisinfektioner

Hantering och smittspårning sköts normalt av Hudkliniken i Växjö (efter remiss).

Senast uppdaterad: 5 september 2022