Smittskyddsanmälan

Kliniska anmälningar av de anmälningspliktiga sjukdomarna görs i SmiNet. Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med frågor för just den diagnosen.

Inloggning i Sminet med SITHS-kort (e-legitimation)

Rekommenderad webbläsare Google Chrome eller Edge.
Sminet för anställda i Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster 

Arbetar du i verksamhet som inte är ansluten till nätverket Sjunet t.ex. företagshälsovård eller privata vårdgivare loggar du med SITHS-kort via idenna länk: 
Sminet för företagshälsovård och privata vårdgivare, öppnas i nytt fönster

Inloggning i Sminet utan SITHS-kort (e-legitimation)

Har din vårdenhet inte möjligt att logga in och anmäla med SITHS-kort görs anmälan istället med Gruppkonto. Kontakta smittskyddet (tel 0470-58 82 78) för mer information.

Paragrafanmälan

Paragrafanmälan anmäls elektroniskt i Sminet, se ovan.
Den som inte har SITHS-kort, kan göra paragrafanmälan genom att skicka in anmälan till smittskyddet på papper, se reservrutin nedan.

Reservrutin

När Sminet inte är i drift gå in via länk:

Anställda inom region Kronoberg:
Sminet för anställda i Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster 

Övriga användare:
Sminet för företagshälsovård och privata vårdgivare, öppnas i nytt fönster

  • Klicka på anmälan utan att logga in.
  • Välj anmälan eller paragrafanmälan.
  • Skriv ut och fyll i anmälan/paragraf.
  • Skicka in anmälan/paragraf till smittskyddet.

Om detta inte fungerar kontakta smittskyddet, telefon 0470/58 82 78 för mer information.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022