Smittskyddsanmälan

Kliniska anmälningar av de anmälningspliktiga sjukdomarna görs i SmiNet. Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med frågor för just den diagnosen.

Har din vårdenhet inte möjligt att anmäla med SITHS-kort görs anmälan istället med Gruppkonto. Kontakta smittskyddet (tel 0470-588278) för mer information.

Skulle Sminet inte vara i drift används reservrutin.  Då går du in på länken ovanför och klicka på att du vill göra en anmälan utan att logga in. Skicka sedan anmälan till  smittskyddet per post.

Manualer och mer information om Sminet

Användarmanual klinisk anmälan i Sminet, pdf, öppnas i nytt fönster

Information klinisk anmälan i nya Sminet, pdf, öppnas i nytt fönster

Paragrafanmälan

Paragrafanmälan kan endast anmälas elektroniskt om den som anmäler loggar in med SITHS-kort, (görs på samma länk som anmälan). Om den som anmäler inte har SITHS-kort kan paragrafanmälan skickas in till Smittskyddet på papper.  

Klamydia, gonorré och syfilis

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré och syfilis) 

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling.

 Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Övriga sjukdomar

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel. 

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen (övriga sjukdomar) 

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021