Smittskyddsanmälan

Kliniska anmälningar av de anmälningspliktiga sjukdomarna görs i SmiNet. Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med frågor för just den diagnosen.

Anmälan skickas elektroniskt på www.sminet.se. Din klinik, vårdcentral eller motsvarande behöver ett "klinik-ID" (se länk nedan). Kontakta oss på smittskyddet om ni inte har detta. Det är inte personbundet, utan samma ID gäller alla inom verksamheten.

SmiNet, öppnas i nytt fönster

Klinik-ID, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Anmäl smitta via SmiNet

  • Öppna sminet.se
  • Välj "elektronisk anmälan med login"
  • Ange typ av klinik, namn på kliniken och ID-nummer
  • Välj diagnos, fyll i anmälan och klicka på "Skicka"
  • Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut egen kopia eller spara som PDF.

Anmäl smitta via blankett

I första hand ska smittskyddsanmälan ske via SmiNet. I undantagsfall kan du fylla i en blankett och skicka via posten till Smittskyddet.

Öppna sminet.se och välj "anmälningsblankett för utskrift". Detta kräver inget klinik-ID. Välj diagnos och fyll i anmälan på datorn eller skriv ut en tom blankett och fyll i.

Paragrafanmälan

Klamydia, gonorré och syfilis

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré och syfilis) 

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling.

 Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Övriga sjukdomar

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel. 

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen (övriga sjukdomar) 

Senast uppdaterad: 14 juli 2020