Smittskyddsanmälan

Kliniska anmälningar av de anmälningspliktiga sjukdomarna görs i SmiNet. Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med frågor för just den diagnosen.

Anmälan skickas elektroniskt på: https://w2.sminet.se/webReport/showdisease

Din klinik, vårdcentral eller motsvarande behöver ett klinik-ID/lösenord (se länk nedan). Med anledning av intrångsförsöken i Sminet så har lösenorden ändrats, se länk nedan. Dessutom krävs det nu först en inloggning med SITHS kort (eller BankID) innan man kommer till den vanliga inloggningssidan.

Kontakta oss på smittskyddet om ni inte hittar ert klinik-ID/lösenord eller har en verksamhet utanför Region Kronoberg och inte kommer åt länken. klinik-ID/lösenordet är inte personbundet, utan gäller alla inom verksamheten.

SmiNet, öppnas i nytt fönster

Klinik-ID, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Anmäl smitta via SmiNet (vardagar kl.08-16.30)

  • Öppna https://w2.sminet.se/webReport/showdisease
  • Välj SITHS kort som inloggningsmetod
  • Välj ”Starta NetID Enterprise”, klicka på ok om fråga kommer upp
  • Ange din kod för SITHS kortet
  • Ange typ av klinik, namn på kliniken och Klinik-ID/lösenord samt logga in
  • Välj diagnos, fyll i anmälan och klicka på "Skicka"
  • Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut egen kopia eller spara som PDF.

Anmäl smitta via blankett

Logga in på länken nedan och öppna rätt sjukdom som ska anmälas. Skriv ut och fyll i för hand. Skicka sedan anmälan med post/internposten till Smittskyddet.

Lösenord för att komma in finns i Klinik-id-dokumentet i länken ovan.

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, öppnas i nytt fönster

Paragrafanmälan

Klamydia, gonorré och syfilis

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré och syfilis) 

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling.

 Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Övriga sjukdomar

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel. 

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen (övriga sjukdomar) 

Senast uppdaterad: 6 juli 2021