Hälsoundersökning av asylsökande

I rutinen ser du vad en hälsoundersökning ska innehålla och vad som ska tas upp av smittskyddsskäl.

Vaccination av skolbarn

Det finns en särskild överenskommelse mellan primärvård och kommuner angående vaccination och inledande hälsoundersökning av invandrade skolbarn.

Vaccination och hälsoundersökning av skolbarn, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 6 september 2021