Klinisk patologi och cytologi

Patologi är sjukdomslära, vetenskapen eller läran om de sjukliga förändringarna i kroppen. Cytologi är läran om cellen, dess anatomi, fysiologi, patologi och kemi. Hos oss undersöks vävnads- och cellprover som tagits inom Kronobergs län.

Verksamheten har följande huvudområden:

  • Histopatologisk diagnostik
  • Cytologisk diagnostik
  • Obduktionsverksamhet
  • Bårhus

Förutom sedvanliga remissvar och individuella kontakter med patientansvarig läkare finns möjlighet till diskussioner i samband med regelbundet återkommande ronder.

Basala rutiner, öppnas i nytt fönster

Benmärgsundersökning, öppnas i nytt fönster

Borstprov, öppnas i nytt fönster

Exsudat, öppnas i nytt fönster

Likvor, öppnas i nytt fönster

Lungcytologi, öppnas i nytt fönster

Mammillsekret, öppnas i nytt fönster

Punktionscytologi, öppnas i nytt fönster

Urincytologi, öppnas i nytt fönster

Vaginalcytologi (VS), öppnas i nytt fönster

Provtagningsmaterial

ArtikelLeverantör
Cervixborste (cytobrush) Beställningsservice
Cervixspatel i plast Beställningsserivce
Emballage till objektglas Cytologlab
 Etanol, 70% och 95%  Apoteket
 Flaskor, plast 50, 60 ml (urincytologi)  Beställningsservice
 Flaskor, plast 250 ml (exsudat)  Beställningsservice
 Glaskyvett till spritfixering av VS mm  Beställningsservice
 Kanyler  Sterilcentralen
 Objektglas med mattfält  Beställningsservice
Provbehållare för vaginalcytologi Beställningsserivce
Provrör, osterila i plast (liqour) Beställningsservice
Sprutor, 10 resp 20 till spruthandtag Sterilcentralen
Sputumburkar Sterilcentralen
Utstryksglas Beställningsservice

Basala rutiner

Bröst

Fryssnitt

Gynekologi

Hud

Lymfkörtlar med lymfommisstanke

Urologi

Flödescytometri

Flödescytometrisk fenotypning (B-, Benm-, X-Fenotypning)

Flödescytometrisk lymfocytscreening (B)Lkc-Lymfocyter (T-, B- och NK-)

Flödescytometrisk subklassificering av B-Lymfocyter (B)Lkc-B-Lymfocyter

Flödescytometrisk subklassificering av T-Lymfocyter (B)Lkc-T-Lymfocyter

Intraperitoneala organ

Appendix

Lever Gallblåsa Pancreas Mjälte

Rektum

Tjocktarm

Tunntarm

Ventrikel

Provtagningsmaterial

ArtikelLeverantör
Fixeringslösning 4% buffrad formaldehyd

Apoteket eller Beställningsservice

Fyllda burkar med 4% buffrad formaldehyd Beställningsservice
Provrör  Beställningsservice
Transporthylsor Beställningsservice
Burkar 40, 125, 500, 1000 och 1500 ml Beställningsservice

Snabbsvar kan begäras i brådskande fall och på medicinska indikationer, speciellt då snabbt svar krävs för den omedelbara fortsatta handläggningen.

För histologiska prover är svarstiden beroende på preparatets storlek och natur. Små, välfixerade prover kan besvaras nästkommande arbetsdag, för större operationsmaterial krävs längre fixerings- och prepareringstid.

Telefon, fax och sökarnummer dit svaret ska lämnas, ska anges på remissen.

Till dig som skickar elektroniska remisser till oss via Cosmic finns det en anvisning om vilka remisser det finns att välja på, följ länken nedan.

Anvisning, Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Från och med den 28 juni 2016 är det förändringar i remisstrukturen under vår flik i Cosmic.

När Cosmic inte fungerar ska våra remisser skrivas ut på papper.

Har du problem att öppna remissen ligger det troligen en dialogruta längst bak. Minimera alla öppna program. Fyll i dialogrutan eller tryck avbryt, remissen öppnas.

Remiss, Patologi, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Cytologi, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Punktionsmottagningen, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Cervixcytologi, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Benmärg, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Flödescytometri, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Obduktion, word, öppnas i nytt fönster

Bårhusmeddelande, word, öppnas i nytt fönster

Remiss, Konsultation/ Eftergranskning, word, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Adress

Strandvägen 8
Centrallasarettet Växjö

Gå från entréhallen till hall S, sedan passage vidare mot punktionsmottagningen. Ta hiss eller trappa, till plan 4.

Öppettider

Måndag-fredag 7.30-16.00

Telefon

Sekretariat0470 58 75 10, telefontid kl. 8-15 må-fre. 

Fax: 0470-58 75 17

Flödescytometri: 0470-58 75 20

Punktionsmottagningen (efter remiss från läkare): 0470-58 75 05
Telefontid måndag-fredag 8.00-15.00

Bårhus/obduktion: 0470-58 75 03 och 0470-58 75 06
Obduktionsavdelningen är öppen vardagar mellan kl. 07.30-16.00, lunchstängt 11.30-12.30.

Senast uppdaterad: 30 maj 2017