Digilyft och eHälsa för hållbar vård och omsorg

Digilyft och eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg är två projekt som ska stärka hälso- och sjukvården i den digitala omställningen och bidra till att skapa långsiktighet och hållbarhet i Region Kronoberg. Invånarna ska ges möjlighet att vara lika digitala i sin kontakt med hälso-och sjukvården som i sin övriga vardag.

Digilyfts mål är att öka omfattningen och hastigheten av regionens digitala omställning av hälso-och sjukvården i samverkan med det omgivande samhället, inklusive invånarna, näringslivet och akademin.

Målet för eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg är att på vetenskaplig grund skapa förutsättningar för att länets invånare ska ha tillgång till en hälso-och sjukvård som är bäst på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. 

Projekten består av ett antal initiativ i verksamheten samt följeforskning där forskarna och regionens medarbetare tillsammans skapar kunskap och implementerar den i den praktiska verkligheten. De båda projekten ska bidra till en mer tillgänglig hälso- och sjukvård för invånaren och frigöra resurser inom vården med hjälp av digitalisering.

Forskningen genomförs av forskare från Linneuniversitetets eHälsoinstitut i samarbete med Region Kronoberg. 

De delar som idag omfattas av projekten är:

  • Ett starkt ledarskap, öppnas i nytt fönster
  • Patientkommunikation, öppnas i nytt fönster
  • En stödstruktur för ökad digitalisering, öppnas i nytt fönster
  • Egenmonitorering, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Projekten pågår under 3 år. Digilyft finansieras med hjälp av stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och eHälsa för hållbar vård och omsorg finansieras genom medel från Familjen Kamprads stiftelse. Den största delen av det praktiska genomförandet i verksamheten kopplas till Digilyft medan följeforskningen sker inom ramen för eHälsa för hållbar vård och omsorg.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023