Nära vård

Nu ändrar vi perspektiv – för att komma närmre dig

Nästa gång du söker vård kanske den känns lite närmare. Vi ställer nämligen om till något som kallas nära vård - ett steg i taget.

Det innebär bland annat att det ska bli enklare att komma i kontakt med oss. Du kommer i kontakt med rätt person direkt och får hjälp ännu snabbare, kanske digitalt.

Om du vill och kan kommer du få vara med och påverka hur du vill ha din vård och även få stöd i att förbygga andra sjukdomar och skador. Vården ska helt enkelt vara lite mer anpassad efter dig och dina behov. Det är på så sätt vi kommer närmare dig!

Nära vård består av:

Magnus Frithiof

Programchef omställningsprogrammet närmare kronobergaren

Nyheter om nära vård

Forskning med hälsodata från personer i Ljungby kommun

8 december 2022

Som en del i Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungbys gemensamma projekt för att bättre samordna insatserna runt patienten/omsorgstagaren genomförs en forskningsstudie som involverar pers...

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

William får vård i hemmet: ”Det gör all skillnad för oss”

18 oktober 2022

När William blev sjuk i leukemi blev familjen erbjuden att få delar av behandling och provtagning hemma. Satsningen som är en del av nära vård kallas för BUSIH. Det står för barn- och ungdomssjukvård...

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

14 oktober 2022

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.

Primärvården stärker den medicinska kompetensen i ledningen

13 oktober 2022

Arbetet med nära vård tar fart. Flera initiativ pågår för att ta vården närmare kronobergaren och inom verksamhetsområdet primärvård, rehab och psykiatri (PPR) stärker man nu den medicinska kompetense...

Så kan du vara delaktig i vården

12 oktober 2022

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gäl...

Senast uppdaterad: 7 juni 2022