Brottsoffer till patient som vårdas på Rättspsykiatriska regionkliniken

Är du brottsoffer eller målsägande till någon som vårdas inom rättspsykiatrin har du möjlighet att bli informerad om denne lämnar eller ges möjlighet att lämna sjukhusområdet.

I 28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård anges att om en patient ges rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad när

  • patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
  • beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
  • beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vård, eller
  • beslut har fattats om att vården ska upphöra.

28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, öppnas i nytt fönster

Brottsoffermyndigheten finns till för att ge stöttning, hjälp och information till målsägande. Besök gärna deras hemsida om du vill veta mer.

Brottsoffermyndigheten, öppnas i nytt fönster

Vid varje intag av ny patient till kliniken skickas en målsägarunderrättelse ut  till de som är brottsoffer. Det är ett formulär som fylls i om du önskar bli kontaktad och i vilken utsträckning om patienten har frigång eller permission. Har du inte fått detta skickat till dig eller har andra frågor kan du vända dig till kontaktperson nedan eller mejla Det här är en e-postadress.  

Kontakt

Jacob Jansson

Kriminolog

Jacob är kriminolog på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 8 maj 2020