Brottsoffer till patient som vårdas på Rättspsykiatriska regionkliniken

Är du brottsoffer eller målsägande till någon som vårdas inom rättspsykiatrin har du möjlighet att bli informerad om denne lämnar eller ges möjlighet att lämna sjukhusområdet.

I 28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård anges att om en patient ges rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad när

  • patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
  • beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
  • beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vård, eller
  • beslut har fattats om att vården ska upphöra.

28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, öppnas i nytt fönster

Brottsoffermyndigheten finns till för att ge stöttning, hjälp och information till målsägande. Besök gärna deras hemsida om du vill veta mer.

Brottsoffermyndigheten, öppnas i nytt fönster

Vid varje intag av ny patient till kliniken skickas en målsägarunderrättelse ut  till de som är brottsoffer. Det är ett formulär som fylls i om du önskar bli kontaktad och i vilken utsträckning om patienten har frigång eller permission. Har du inte fått detta skickat till dig eller har andra frågor kan du vända dig till kontaktperson nedan eller mejla

ps-regpsyk@kronoberg.se

Är du eller en närstående utsatt för hot, våld eller annat förtryck?

Om du är utsatt för nya brott bör du i första hand kontakta polisen.

Nedan finner du annars hjälporganisationer och stödlinjer som kan vägleda dig eller någon annan till rätt hjälp:

Kvinnofridslinjen 

Du som är eller har varit utsatt för våld, sexuellt våld eller hot i nära relation eller är anhörig. Alla kan ringa till kvinnofridslinjen för att få stöd och råd. Där finns tolkar som talar andra språk än svenska och du kan vara anonym.

Öppet dygnet runt.

Telefon: 020-50 50 50.

Mansjouren

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Vår roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män men vid behov även kvinnor. Mansjouren är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och tar emot alla som vill ha och behöver deras hjälp.

Tel: 08-30 30 20. Telefonjouren är bemannad kl.12-14 och 18-20 alla dagar i veckan med undantag för lördagar, då är det endast 12-14.

mansjouren.se, öppnas i nytt fönster

Somaya

För tjejer och kvinnor som är utsatta för våld, hot eller kränkningar och vill ha hjälp att komma i från sin situation? De lyssnar och stödjer och visar på möjligheter och utvägar. De talar många språk och har lång erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för hedersrelaterade brott.

Vardagar 9-16. Journummer för hjälpsökande: 020-81 82 83

Kontakt

kvinnojouren@somaya.setjejjouren@somaya.se
somaya.se, öppnas i nytt fönster

Familjefrid Kronoberg:

Endast för våld i nära relation. Här finns kostnadsfri hjälp för den som vill nå ett liv utan våld – både för den som är utsatt och för den som utsätter. Här erbjuds rådgivning, stöd och hjälp för såväl vuxna som barn och det finns möjlighet till professionella samtal både individuellt och i grupp. Även krisbearbetning efter traumatiska upplevelser.

Telefon: 0470-79 60 47. Mail: familjefrid@vaxjo.se

Föreningen storasyster

Erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp.

13 år och uppåt oavsett könsidentitet. Har du blivit utsatt och har frågor kring polisanmälan, polisförhör, rättegång eller andra juridiska frågor kan du få kostnadsfri juridisk rådgivning. Även för anhöriga.

Kontakt

Telefon: 072-399 07 78

Mailjour:jour@foreningenstorasyster.se

Jurist:jurist@foreningenstorasyster.se

Chat:foreningenstorasyster.se, öppnas i nytt fönster

Självmordslinjen/Mind

Finns för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Öppet alla dagar kl. 06-24.

Telefon: 901 01

chat.mind.se, öppnas i nytt fönster

mind.se, öppnas i nytt fönster

För brottsoffer

Detta är en guide från Brottsoffermyndigheten som ger dig en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Välj vilket brott du blivit utsatt för och välj sedan var i processen du är så hittar du massor med nyttig information, t. ex. om hur en polisanmälan går till, hur en rättegång går till, saker att tänka på, dina rättigheter och vad som händer om förundersökningen läggs ner.

brottsofferguiden.se, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren Växjö

Ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Främst samtalsstöd via telefon. Här finns även vittnesstöd som jobbar på Tingsrätten och stöttar vittnen och målsäganden vid en rättegång.

Tel 0470-456 94 (telefontid vardagar 9-12, därefter kommer man till en telefoncentral som tar emot ärendet och du blir uppringd så snart som möjligt från din lokala brottsofferjour).

Kontakt

info@vaxjo.boj.se

vaxjo.boj.se, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Jacob Jansson
Kriminolog

Jacob är kriminolog på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023