Närstående till patient som vårdas på Rättspsykiatriska regionkliniken

Det kan vara jobbigt att vara närstående till en person som dömts till rättspsykiatrisk vård. Men det kan betyda mycket för den som vårdas hos oss att ha kontakt och visa att du bryr dig.

Delaktighet

Det finns mycket du som närstående till en person som dömts till rättspsykiatrisk vård kan göra och bidra med. En av de viktigaste funktionerna är att bara finnas där. Det kan betyda mycket för din närstående som vårdas hos oss om du ringer och hälsar på. 

Besök

Vill du komma på besök till kliniken kan du kontakta din närstående och be hen boka in eller själv ringa till den avdelning personen vårdas på. 

Har du inte numret till, eller vet vilken avdelning din närstående vårdas på kan du ringa våra medicinska sekreterare på 0470 - 58 62 20 så hjälper de dig. 

Är du nyfiken på hur inpasseringen fungerar till kliniken finns det en video som visar hela processen.

Att besöka Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö - så här går det till, öppnas i nytt fönster

Barnrättsombud

På varje avdelning finns minst ett barnrättsombud som du kan vända dig till med frågor. Vi gör alltid en orosanmälan till Socialtjänsten om en patient har egna barn, bonusbarn och/eller syskon under 18 år. 

På 1177.se finns en sida med mer information till barn och unga med förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin. 

För barn och unga om rättspsykiatrin i Växjö, öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. 

När du vill lämna en synpunkt eller ett klagomål på vården, använder du formuläret här nedan. Du behöver skriva ut formuläret och skicka via post. 

Formulär för att lämna klagomål eller synpunkter, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 25 mars 2021