Söka vårdplats vid Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken är en riksklinik, vilket innebär att kliniken tar emot patienter från hela landet, både från Kriminalvårdens häkten och anstalter, andra rättspsykiatriska kliniker, Rättsmedicinalverket samt polisen.

Vill ni skicka en förfrågan om vårdplats till kliniken är ni välkomna att kontakta oss via något av följande nedan. 

Telefonnummer: 0709-67 33 00

Mejl: Vårdplatsförfrågan
          Akut vårdplatsförfrågan

Fax: 0470-58 69 99

Minicall: 0746-20 02 14

Formulär för vårdplatsförfrågan

Senast uppdaterad: 8 maj 2020