Söka vårdplats vid Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska region- och rikskliniken i Växjö tar emot patienter från hela landet, från både rättspsykiatriska kliniker och Kriminalvård.

Vill ni remittera en patient för vård vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gör enligt följande:

Skicka in följande via fax 0470-58 69 99, alternativt via post

Adress:
Rättspsykiatriska regionkliniken, Remissenheten, Box 1223, 351 12 Växjö

  • Remiss (fyll i uppgifter):

Användarstöd för remiss till RPK i Växjö

  • Betalningsförbindelse

Remissen hanteras under kontorstid kl. 08-16. Beslut och återkoppling ges till den kontaktperson som angivits i remissen. 

Har ni frågor och behöver kontakta kliniken, ring 0470-58 62 20 eller skicka ett mejl till rpkremissenheten@kronoberg.se. Samma kontaktvägar gäller vid hemtagning av patient.

Senast uppdaterad: 2 februari 2023