Söka vårdplats vid Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska region- och rikskliniken i Växjö tar emot patienter från hela landet, från både rättspsykiatriska kliniker och Kriminalvård.

Vill ni remittera en patient för vård vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gör enligt följande:

Skicka in följande via fax 0470-58 69 99 alternativt via post

Adress: Rättspsykiatriska regionkliniken, Remissenheten, Box 1223,

351 12 Växjö

- Remiss (fyll i uppgifter):

Användarstöd för remiss till RPK i Växjö

- Betalningsförbindelse

Remissen hanteras under kontorstid kl. 08-16. Beslut och återkoppling ges till den kontaktperson som angivits i remissen. 

Har ni frågor och behöver komma i kontakt med kliniken, ring på tel. 0470-58 62 20 (jourtid 0709-673300). Samma kontaktvägar gäller vid hemtagning av patient.

Senast uppdaterad: 16 juni 2022