Utbildningar och visningar hjälpmedel

För att inte missa någon av de utbildningar vi erbjuder kan du välja att prenumerera på nyheter via RSS. 

Prenumerera med RSS, öppnas i nytt fönster

Förskrivningsprocessen

I Region Kronoberg är utbildning i förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel samt chefer. Läs mer om vilka steg och hur du gör för att gå utbildningen i dokumentet Rutin förskrivarutbildning. 

Rutin förskrivarutbildning, pdf, öppnas i nytt fönster

Efter att du som förskrivare genomfört Socialstyrelsens webbutbildning ska du ta del av denna utbildning som handlar om Region Kronobergs lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Här får du utökad information om de lokala riktlinjerna, hjälpmedelscentralens stöd och regionens hjälpmedelssortiment. 

Utbildning Region Kronobergs lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel, film på Youtube, öppnas i nytt fönster

maj 25

Visning av Region Kronobergs nya sortiment av arbetsstolar

Tid: 13:30 - 15:30

Plats: Konferensrum Göken, Habiliteringen Sigfridsområdet

Visningen vänder sig till och är obligatorisk för aktuella förskrivare på Barnkliniken samt Habilitering, barn och ungdom.

aug 29

Hjälpmedelsvisning inom kommunikationsområdet

Tid: 08:30 - 13:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö. Lokal Bolmen

Visningen vänder sig till logopeder inom Region Kronoberg och är uppdelad på två tillfällen med olika leverantörer vid varje tillfälle.

sep 08

Hjälpmedelsvisning inom kommunikationsområdet.

Tid: 09:30 - 11:30

Plats: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö. Lokal Bolmen

Visningen vänder sig till logopeder inom Region Kronoberg och är uppdelad på två tillfällen med olika leverantörer vid varje tillfälle.

sep 27

Hjälpmedelsvisning inom kognitionsområdet

Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Sigfridsområdet, Hus B80 (Specialpsykiatrin, plan 1). Lokal Ymer.

Visningen vänder sig till arbetsterapeuter inom Habilitering, barn och ungdom.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022