Utbildningar och visningar hjälpmedel

För att inte missa någon av de utbildningar vi erbjuder kan du välja att prenumerera på nyheter via RSS. 

Prenumerera med RSS, öppnas i nytt fönster

Förskrivningsprocessen

I Region Kronoberg är utbildning i förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel samt chefer. Läs mer om vilka steg och hur du gör för att gå utbildningen i dokumentet Rutin förskrivarutbildning. 

Rutin förskrivarutbildning, pdf, öppnas i nytt fönster

Efter att du som förskrivare genomfört Socialstyrelsens webbutbildning ska du ta del av denna utbildning som handlar om Region Kronobergs lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. Här får du utökad information om de lokala riktlinjerna, hjälpmedelscentralens stöd och regionens hjälpmedelssortiment. 

Utbildning Region Kronobergs lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel, film på Youtube, öppnas i nytt fönster

dec 06

Visning samt utbildning positioneringskuddar

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen och utbildningen är obligatorisk och vänder sig till alla aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen (vilka det berör avgörs på enheten)

jan 10

Visning av multijusterbart och modulärt sittsystem; X-panda med underrede

Tid: 13:15 - 16:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen vänder sig till och är obligatorisk för aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen. Ni avgör själva vilka denna visning berör.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022