Medicinsk gaskommitté

Region Kronobergs medicinska gaskommitté biträder verksamhetscheferna och övriga befattningshavare när det gäller medicinska gasanläggningar och hanteringen av gasflaskor.

Inom gaskommittén arbetar vi med ledning, styrning och säkring av medicinska gasanläggningar. Det innebär bland annat att vi tar fram policy, riktlinjer och tekniska krav samt utbildar personer som hanterar gaser i sitt arbete.

Vi följer upp, bevakar och analyserar genom till exempel avvikelsehantering besiktning och omvärldsbevakning.

Vi arbetar också med planering och förbättring, av exempelvis förändringar i gasanläggningar. Vi tar initiativ till riskanalyser, informerar och sköter myndighetskontakter.

I Säkerhetsdokument för medicinsk gas kan du läsa mer om gaskommitténs uppgift och ansvar.

Kommittén sammanträder en gång per kvartal och består av:

 • Ordförande: Pia Törndahl, leg. apotekare läkemedelsenheten
 • Sekreterare: Thomas Johansson, driftansvarig/förvaltare Ljungby
 • Ledamot: Conny Wassbjer, driftansvarig Växjö
 • Ledamot: Bevan Clement, läkare anestesikliniken
 • Ledamot: Gunnar Lindberg, läkare anestesikliniken
 • Ledamot: Ulrika Sandberg, medicinteknisk chef
 • Ledamot: Bengt Hansson, avdelningschef MT
 • Ledamot: Bengt-Åke Petersson, tekniker Växjö
 • Ledamot: Peter Ekström, tekniker Ljungby
 • Ledamot: Peter Petersson, tekniker Växjö

Kontakt

Pia Törndahl

Leg. apotekare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470589449

Senast uppdaterad: 11 mars 2020