Medicinska kommittén och läkemedelskommittén

Region Kronobergs medicinska kommitté, där läkemedelskommittén ingår, är en rådgivande instans. Uppgiften är i första hand att stödja evidensbaserad vård. Detta gör vi genom att granska nya riktlinjer och indikationer till exempel i SBU-rapporter och följer på så sätt utvecklingen av evidensbaserad medicin.

Rent praktiskt fungerar vi som kompetensresurs för politisk och administrativ ledning när det gäller medicinska frågor. Ofta handlar det om att beskriva konsekvenser, av exempelvis nya rutiner, samt att rekommendera dessa eller inte. Förutom detta arbetar vi även med medicinska prioriteringar samt arrangerar regionövergripande utbildningar.

Läkemedelskommittén har bland annat till uppgift att ta fram rekommendationer för vilka läkemedel som ska förskrivas och hur de ska hanteras. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivningar, informerar och utbildar samt sammanställer statistik.

I medicinska kommittén och läkemedelskommittén ingår 17 medicinska grupper med ansvar för olika medicinska områden samt ett läkemedelsråd. Grupperna är, via medlemmarna, kopplade till regionala medicinska råd. Läkemedelskommittén har ett nära samarbete med läkemedelsenheten.

Medicinska kommittén

Medicinska kommitténs uppdrag är att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i regionen. Kommittén sammanträder 3-4 gånger per halvår och vid behov. Medicinska kommittén har också ett arbetsutskott som driver arbetet mellan kommittésammanträden.

Medlemmar

 • Stephan Quittenbaum, ordförande (medlem i arbetsutskottet)
 • Cecilia Nordquist, gruppordf. infektion/STRAMA, koordinator LK
 • Roland Olofsson Dolk, verksamhetschef AMK (medlem i arbets-utskottet)
 • Christina Engvall, koordinator MK (medlem i arbetsutskottet)
 • Sandra Stern, uppföljning och analys (medlem i arbetsutskottet)
 • Pär Lindgren, gruppordförande akut sjuk/trauma
 • Anna Falk, t.f. gruppordförande andning och hud, samt ordförande äldre 
 • Anna Bärtås, gruppordförande barn
 • Olle Bergström, gruppordförande cirkulationssjukdomar
 • Maria Thunander, gruppordförande endokrinologi, diabetes och njursjukdomar
 • Charlotte Post Sennehed, gruppordförande levnadsvanor
 • Alexandra Lange-Brock, gruppordförande gynekologiska sjukdomar
 • Henrik Simán, gruppordförande matsmältningsorganens sjukdomar
 • Fredrik Schön, gruppordförande nervsystemets sjukdomar
 • Helene Reimertz, gruppordförande palliativ vård
 • Anna Petersson, gruppordförande psykiska sjukdomar
 • Maria Granborn, t.f. gruppordförande rörelseorganens sjukdomar
 • Joakim Färdow, gruppordförande ögon
 • Johan Danielsson, gruppordförande öron, näsa och hals
 • Cara Enzenross, t.f. gruppordförande smärta
 • Gunnel Håkansson, gruppordförande tandvård
 • Tina Eriksson, gruppordförande cancersjukdomar
 • Mattias Cloodt, gruppordförande rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Kim Ekblom, klinisk kemi
 • Ulrika Sandberg, medicinsk teknik

 Adjungerande

 • Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
 • Birgitta Grahn, FoU
 • Carina Elmqvist, FoU-chef
 • Gunilla Östgaard, chefläkare primärvården
 • Josefina Johannisson, Sällsynta sjukdomar

 

 

2021

Medicinska kommittén, protokoll 2021-06-01, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-04-20, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-03-02, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-01-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2020

Medicinska kommittén, protokoll 2020-12-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-10-27, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-09-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-06-09, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-04-21, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-03-10, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2020-01-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2019

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-12-13, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll, 2019-11-13, pdf, öppnas i nytt fönster 

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-10-01, pdf,öppnas i nytt fönster 

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-09-03, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-04-11, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-04-09, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-03-05,pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2019-01-22,pdf, öppnas i nytt fönster

2018

 Medicinska kommittén,protokoll,2018-12-04,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll,2018-11-06,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll,2018-10-09,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2018-09-11,pdf,öppnas i nytt

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-05-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-04-03, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-03-06, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-01-23, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsrådet

 • Stephan Quittenbaum, ordförande, överläkare medicinkliniken Växjö (medlem i arbetsutskottet)
 • Martin Andersson, vice ordförande, distriktsläkare VC Lessebo (medlem i arbetsutskottet)
 • Cecilia Nordquist, apotekare, läkemedelskommittén (medlem i arbetsutskottet)
 • Pia Törndahl, apotekare, läkemedelsenheten (medlem i arbetsutskottet)
 • Gunilla Östgaard, distriktsläkare, chefläkare primärvård 
 • Pär Lindgren, överläkare anestesikliniken, chefläkare
 • Olof Cronberg, distriktsläkare, vårdcentralen Växjöhälsan
 • Magnus Munge, apotekare, chef läkemedelsenheten
 • Emelie Petersson, sjuksköterska, avd 3, Växjö
 • Anette Brinkesjö, sjuksköterska, avd 6, Ljungby
 • Karin Johansson, sjuksköterska, diabetessamordnare
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun
 • Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Växjö kommun

Medicinska grupper

Akut sjuk patient

Ordförande: Pär Lindgren, chefläkare, anestesikliniken*

 • Lars Andersson, överläkare, akutkliniken
 • Anders Lindgaard Andersen, överläkare anestesikliniken
 • Ann Sohl, traumakoordinator KTC
 • Susanne Hansen, sjuksköterska, akutkliniken Ljungby
 • Josefine Jönsson, avdelningschef, akutkliniken Ljungby*
 • Carina Hertz, ST-läkare, vårdcentralen Ryd
 • Kerstin Cesar, MIG-koordinator KTC
 • Michael Karlsson, överläkare, medicinkliniken Växjö
 • Pia Törndahl, apotekare, läkemedelsenheten

Arbetsgrupp trauma

Ordförande Pär Lindgren, chefläkare, anestesikliniken 

 • Robert Berglund, läkare, kirurgkliniken LL
 • Jesper Näsström, läkare, kirurgkliniken  CLV
 • Cecilia H-Fredholm, läkare, ortopedkliniken CLV
 • Oskar Sjölin, läkare, ortopedkliniken LL
 • Carin Påhlman,läkare, kirurgkliniken CLV 
 • Alexander Leptien, läkare, anestesikliniken CLV
 • Jonatan Wikerstål, läkare, akutkliniken CLV 
 • Karin Elner-Walde, läkare,  bild- och funktionsmedicin
 • Sandra Svensson, traumakoordinator
 • Ann Sohl, traumakoordinator
 • Jennie Augustine, traumakoordinator
 • Josefine Jönsson, avdelningschef, akutkliniken Ljungby

Trauma verksamhetschefsmöte

 • Clas Hjertqvist, verksamhetschef akutkliniken 
 • Therese Paldan, verksamhetschef anestesikliniken 
 • Stefan Engdahl, verksamhetschef ambulansen 
 • Johan Moberg, verksamhetschef kirurgkliniken 
 • Robert Szepesvari, läkare, kirurgkliniken CLV 
 • Fredrik Larsson, verksamhetschef bild- och funktionsmedicin 
 • Elin Nemlander, MLA ortopedkliniken Ljungby 
 • Ingrid Karlsson, verksamhetschef Lasarettsrehab
 • Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef 

* Representant i Regionalt programområde

Tf ordförande: Anna Falk, apotekare, läkemedelsenheten

 • Anna Falk, apotekare, läkemedelsenheten
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, Barn- och ungdomskliniken Växjö*
 • Gunilla Lindström, överläkare medicinkliniken Växjö
 • Helle Thulesius, överläkare ÖNH-kliniken, adjungerad
 • Olimpia Grahn, astma-KOL sjuksköterska, Vårdcentralen Capio Hovshaga
 • Tina Falk, sjukgymnast primärvårdsrehab nordost
 • Thony Hörberg, överläkare, barn -och ungdomskliniken, adjungerad
 • Ewa Pawlik, överläkare, hudkliniken
 • Maria Boström, resursperson sår och sårbehandling, Allmänmedicinskt kunskapscentrum

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Anna Bärtås, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken*

 • Ida Westin, skolhälsovårdsöverläkare Växjö kommun 
 • Fredrik Rosén, ST-läkare vårdcentralen Ingelstad
 • Helena Nyström, BCV-samordnare Barn- och ungdomskliniken*
 • Lilian Karlsson, avdelningschef Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Pia Törndahl, apotekare läkemedelsenheten
 • Therese Stjernqvist, distriktsläkare Achima Care, Älmhult
 • Thony Hörberg, överläkare Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Susann Swärd, barnrättsstrateg
 • Åse Skoog, medicinsk sekreterare Barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Sandra Allard, psykolog, specialistpsykiatriska kliniken för barn, unga och vuxna
 • Ellinor Romin, sjukgymnast, Barn- och ungdomshabiliteringen 
 • Vanessa Smit, överläkare, Specialistpsykiatriska kliniken för barn, unga och vuxna
 • Adjungerad - Pamela Massoudi, psykolog, fil. dr., FoU, Specialistpsykiatriska kliniken för barn, unga och vuxna

* Adjungerad representant i Regionalt programområde

Ordförande: Tina Eriksson, cancersamordnare, onkologkliniken*

 • Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef onkologkliniken
 • Martha Olsson, överläkare onkologkliniken 

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken, Växjö* 

 • Carina Nilsson, verksamhetschef medicinkliniken, Ljungby
 • Charlotta Strandberg, överläkare kirurgkliniken, Växjö
 • Tobias Ström, sjukgymnast lasarettsrehab
 • Catrin Dahlström, sjuksköterska hjärtmottagningen, Växjö
 • Josefine Östangård, sjuksköterska hjärtmottagningen, Ljungby*
 • Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten 
 • Svetlana Dahlöf, läkare Achima care Växjö

* Representant i regionalt programområde

 

 

Ordförande; Maria Thunander, överläkare Medicinkliniken, Växjö *

 • Stephan Quittenbaum, överläkare Medicinkliniken, Växjö
 • Lise-Lotte Augustine, vårdutvecklare Medicinkliniken, Växjö
 • Karin Johansson, Diabetessamordnare *
 • Camilla Svensson, dietist, Dietistmottagningen, Växjö
 • Eva Stenström Eklund, apotekare läkemdelsenheten
 • Maria Holstensson, distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare
 • Yasir Mahdi, distriktsläkare, Vårdcentralen Dalbo, Centrum
 • Per-Henrik Nilsson, överläkare Medicinkliniken, Växjö *
 • Maria Boström, sjuksköterska, resursperson sår, AMK, adjungerad

* representant i Regionalt programområde

Ordförande: Charlotte Post Sennehed, fysioterapeut , utvecklingsledare, Folkhälsa och social utveckling

 • Angelika Arvidsson, dietist, utvecklingsledare, Folkhälsa och social utveckling
 • Susanne Ask, dietist, utvecklingsenheten, Folkhälsa och social utveckling
 • Ingrid Edvardsson, folkhälsoutvecklare, dr. med. vet., FoU Kronoberg
 • Katia Dahl, verksamhetsutvecklare, kvinnokliniken
 • Mikael Westlund Vibom, allmänläkare rättpsykiatriska kliniken
 • Christina Bergström, sjuksköterska, psykosenheten, Ljungby 
 • Jenny Blixt, socionom, integrerad beroendemottagning
 • Ida Petersson Schmidt, Barnhälsovårdsöverläkare, BHV-team/ Dalbo VC, Växjö

Ordförande: Alexandra Lange-Brock, läkare, kvinnokliniken Växjö

 • Amra Pirija, apotekare, läkemedelsenheten
 • Gunvor Rangarsson, barnmorska, Växjö
 • Hannah Lasseson, läkare, Växjö
 • Susanne Bergström, sjuksköterska, Växjö
 • Ulrika Berg, barnmorska, Växjö

 

Ordförande: Cecilia Nordquist, apotekare Läkemedelskommittén*

 • Martin Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Lessebo
 • Anna-Therese Gunnskog, läkare ÖNH-kliniken Växjö
 • Christian Blomkvist, smittskyddsläkare Smittskyddsenheten
 • Charlotta Karlsson, överläkare klinisk mikrobiologi/vårdhygien, föräldraledig 
 • Katarina Madehall, sjuksköterska Vårdhygien
 • Per Rydström, läkare, klinisk mikrobiologi, adjungerad
 • Sofia Sundell Gullberg, läkare Vårdhygien, ersätter Charlotta Karlsson under föräldraledigheten
 • Linda Wigh, överläkare barn- och ungdomskliniken 
 • Christian Granberg, verksamhetschef, infektionskliniken, adjungerad

* Representant i regionalt programområde

Medicinsk grupp infektionssjukdomar fungerar även som Region Kronobergs Strama-grupp. För mer information om arbetet för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens se: 

Strama Kronoberg

Ordförande: Henrik Siman, överläkare medicinkliniken Växjö*

 • Csaba Molnár, överläkare medicinkliniken Ljungby
 • Staffan Jangmalm, överläkare kirurgkliniken Växjö
 • Karin Svensson, läkare kirurgkliniken Ljungby
 • Marianne Malmquist, överläkare barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Lena Algotsson, sjuksköterska medicinkliniken Ljungby
 • Marie Dahl, apotekare läkemedelsenheten
 • Agnieska Lund, ST-läkare, vårdcentralen Sländan
 • Sofia Cegrell Jonsson, specialistläkare röntgensektionen

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Fredrik Schön, överläkare, medicinkliniken Växjö*

 • Maria Granborn, apotekare, läkemedelsenheten

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Anna Petersson, överläkare allmänpsykiatriska mottagingen Ljungby/vuxenpsykiatrin*

 • Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut, docent FoU Kronoberg*
 • Cara Enzenross, apotekare läkemedelsenheten
 • Maria Ronnebring, sjuksköterska Vuxenhabiliteringen / Medicinska habiliteringen.
 • Pamela Massoudi, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, fil dr FoU Kronoberg
 • Sebastian Eriksson, ST-läkare, vårdcentralen Rottne
 • Gabriella Widlund, psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum
 • Sandra Allard, psykolog, Barn- och ungdomsspykiatriska kliniken, adjungerad

* Representant i regionalt programområde

Tf ordförande Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten

 • Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten
 • Daniel Albertsson, distriktsläkare vårdcentralen Moheda*
 • Michael Anderzon, överläkare medicinkliniken Växjö
 • Snjezana Barbir, överläkare akutgeriatriska kliniken Växjö
 • Marcus Cöster-Stoij, ST-läkare ortopedkliniken Växjö
 • Karin Fritzell, avdelningschef avdelning 5 ortopedklinken Ljungby
 • Charlotte Post Sennehed, fysioterapeut, FoU Kronoberg*
 • Christophe Sieweke, överläkare medicinkliniken Växjö

* Representant i regionalt programområde

Tf ordförande: Cara Enzenross, apotekare, läkemedelsenheten

 • Cara Enzenross, apotekare, läkemedelsenheten
 • Mahira Suljevic, läkare, smärtrehab och rehabiliteringskliniken
 • Johan Jonsson, läkare, barn- och ungdomskliniken
 • Lovisa Anderzon, distriktsläkare, Vårdcentralen Teleborg
 • Beatrice Sjöstrand, överläkare, beroendeenheten
 • Sophie Dahl, läkare Ortopedkliniken, Växjö
 • Mahnaz Dyanat Bengtsson, psykoterapeut, Medicinkliniken, Växjö 

Ordförande: Gunnel Håkansson, tandläkare kundvalsenheten*

 • Lina Sjödal, tandläkare Folktandvården Norr
 • Evelina Kraft Bodi, tandhygienist Folktandvården Ljungby
 • Gull-Britt Fogelberg, utvecklingsstrateg Folktandvårdens kansli
 • Pia Törndal, apotekare läkemedelsenheten (adjungerad)

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Anna Falk, apotekare, läkemedelsenheten

 • Snjezana Barbir, överläkare, akutgeriatriska kliniken
 • Hasan Burhan, läkare, vårdcentralen Birka
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun  
 • Marianne Wirdmo, sjuksköterska, resursperson demens
 • Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Växjö kommun
 • Karl Ljungström, mobil läkare, Markaryd kommun
 • Karin Bengtsson, sjuksköterska akutgeriatriska kliniken
 • Caroline Hermansson Boo, sjuksköterska, VC Ingelstad

 

Ordförande: Joakim Färdow, överläkare, Ögonkliniken

 • Magnus Johansson, ST-läkare, Ögonkliniken
 • Mirjam Weister, optiker, Ögonkliniken
 • Ida Gotthardsson, ögonsjuksköterska, Ögonkliniken
 • Maria Digrén, medicinsk sekreterare, Ögonkliniken Ljungby
 • Ann-Christin Flinkenberg, medicinsk sekreterare, synhabiliteringen

 

Ordförande: Johan Danielsson, överläkare ÖNH-kliniken Växjö

 • Eva Jonsson, audionom audionommottagningen Växjö
 • Cecilia Nordquist, apotekare läkemedelsenheten, adjungerad

Ordförande: Vakant

 • Birgitta Grahn, FoUchef
 • Catrin Mårdh, VC chef primärvårdsrehab
 • Mattias Cloodt, Processledare försäkringsmedicin

 

 Senast uppdaterad: 26 februari 2018