Medicinska kommittén och läkemedelskommittén

Region Kronobergs medicinska kommitté (MK), där läkemedelskommittén (LK) ingår, är en rådgivande instans. Uppgiften är i första hand att stödja evidensbaserad vård. Detta gör vi genom att granska nya riktlinjer och indikationer till exempel i SBU-rapporter och följer på så sätt utvecklingen av evidensbaserad medicin.

Rent praktiskt fungerar vi som kompetensresurs för politisk och administrativ ledning när det gäller medicinska frågor. Ofta handlar det om att beskriva konsekvenser, av exempelvis nya rutiner, samt att rekommendera dessa eller inte. Förutom detta arbetar vi även med medicinska prioriteringar samt arrangerar regionövergripande utbildningar.

Läkemedelskommittén har bland annat till uppgift att ta fram rekommendationer för vilka läkemedel som ska förskrivas och hur de ska hanteras. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivningar, informerar och utbildar samt sammanställer statistik.

I medicinska kommittén och läkemedelskommittén ingår 17 medicinska grupper med ansvar för olika medicinska områden samt ett läkemedelsråd. Grupperna är, via medlemmarna, kopplade till regionala medicinska råd. Läkemedelskommittén har ett nära samarbete med läkemedelsenheten.

Medicinska kommittén

Medicinska kommitténs uppdrag är att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i Region Kronoberg. Medicinska kommittén (MK) sammanträder 3 - 4 gånger per halvår och vid behov, samt har även ett arbetsutskott som driver arbetet mellan kommittésammanträden.

Medlemmar

 • Olle Bergström, ordförande MK och gruppordf. cirkulationssjukdomar (medlem i arbetsutskottet MK)
 • Fredrik Schön, ordförande LK och gruppordf. nervsystemets sjukdomar (medlem i arbetsutskottet för MK och LK)
 • Martin Andersson, vice ordförande LK (medlem i arbetsutskottet LK)
 • Roland Olofsson Dolk, verksamhetschef AMK (medlem i arbetsutskottet MK
 • Christina Engvall, koordinator MK (medlem i arbetsutskottet MK)
 • Sandra Stern, enhetschef uppföljning och kvalitet (medlem i arbetsutskottet MK)
 • Cecilia Nordquist, koordinator LK, (medlem i arbetsutskottet LK)
 • Pär Lindgren, gruppordförande akut sjuk/trauma
 • Anna Falk, t.f. gruppordförande andning och hud, samt gruppordf. äldre 
 • Anna Bärtås, gruppordförande barn
 • Maria Thunander, gruppordf. endokrinologi, diabetes och njursjukdomar
 • Martina Bengtsson, gruppordförande infektion
 • Susann Ask, gruppordförande levnadsvanor
 • Jennie Ronéus, gruppordförande gynekologiska sjukdomar
 • Henrik Simán, gruppordförande matsmältningsorganens sjukdomar
 • Helene Reimertz, gruppordförande palliativ vård
 • Anna Petersson, gruppordförande psykiska sjukdomar
 • Maria Granborn, gruppordförande rörelseorganens sjukdomar
 • Joakim Färdow, gruppordförande ögonsjukdomar
 • Johan Danielsson, gruppordf. öron-, näsa- och halssjukdomar
 • Cara Enzenross, gruppordförande smärta
 • Gunnel Håkansson, gruppordförande tandvård
 • Tina Eriksson, gruppordförande cancersjukdomar
 • Mattias Cloodt, gruppordf. rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Kim Ekblom, klinisk kemi
 • Ulrika Sandberg, medicinsk teknik
 • Josefina Johannisson, Sällsynta sjukdomar

 Adjungerande

 • Carina Elmqvist, FoU-chef
 • Gunilla Östgaard, chefläkare Primärvård

 

 

2022

Medicinska kommittén, protokoll 2022-10-18, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2022-09-06, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2022-05-31, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2022-04-12, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2022-03-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2022-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2021

Medicinska kommittén, protokoll 2021-12-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-10-12, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-09-07, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-06-01, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-04-20, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-03-02, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2021-01-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2020

Medicinska kommittén, protokoll 2020-12-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-10-27, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-09-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-06-09, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-04-21, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll 2020-03-10, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2020-01-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2019

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-12-13, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll, 2019-11-13, pdf, öppnas i nytt fönster 

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-10-01, pdf,öppnas i nytt fönster 

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-09-03, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-04-11, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-04-09, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2019-03-05,pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2019-01-22,pdf, öppnas i nytt fönster

2018

 Medicinska kommittén,protokoll,2018-12-04,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll,2018-11-06,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén,protokoll,2018-10-09,pdf,öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll,2018-09-11,pdf,öppnas i nytt

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-05-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-04-03, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-03-06, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kommittén, protokoll, 2018-01-23, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsrådet

 • Fredrik Schön, ordförande, överläkare medicinkliniken Växjö (medlem i arbetsutskottet)
 • Martin Andersson, vice ordförande, distriktsläkare VC Lessebo (medlem i arbetsutskottet)
 • Cecilia Nordquist, apotekare, läkemedelskommittén (medlem i arbetsutskottet)
 • Pia Törndahl, apotekare, läkemedelsenheten (medlem i arbetsutskottet)
 • Gunilla Östgaard, distriktsläkare, chefläkare primärvård 
 • Pär Lindgren, överläkare anestesikliniken, chefläkare
 • Olof Cronberg, distriktsläkare, vårdcentralen Växjöhälsan
 • Magnus Munge, apotekare, verksamhetschef läkemedelsenheten
 • Emelie Petersson, sjuksköterska, avd 3, Växjö
 • Anette Brinkesjö, sjuksköterska, avd 6, Ljungby
 • Karin Johansson, sjuksköterska, diabetessamordnare
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun
 • Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Växjö kommun

Medicinsk redaktionen

 • Olle Bergström, ordförande Medicinska kommittén
 • Fredrik Schön, vice ordförande Medicinska kommitén och ordförande i Läkemedelskommittén
 • Roland Olofsson Dolk, verksamhetschef Allmänmedicinskt kunskapscentrum
 • Christina Engvall, koordinator Medicinska kommittén
 • Cecilia Nordquist, koordinator Läkemedelskommittén
 • Sandra Stern, enhetschef Uppföljning och kvalité
 • Marie Folkesson Jonsson, Utveckling och innovation, FoUU
 • Sofia Almerud Österberg, klinisk lektor, Anestesikliniken
 • Marika Nilsson, Kommunikationsavdelningen

Medicinska grupper

Akut sjuk patient

Ordförande: Pär Lindgren, chefläkare Region Kronoberg och överläkare, Anestesikliniken *

 • Lars Andersson, överläkare, Akutkliniken
 • Karin Elner Walde, överläkare, Bild- och funktionsmedicin
 • Anders Lindgaard Andersen, överläkare, Anestesikliniken
 • Ann Sohl, traumakoordinator Region Kronoberg och anestesisjuksköterska, Anestesikliniken (CLV) 
 • Josefine Jönsson, avdelningschef, Akutkliniken Ljungby *
 • Carina Hertz, ST-läkare, Vårdcentralen Ryd
 • Kerstin Cesar, MIG-koordinator Region Kronoberg och intensivvårdssjuksköterska
 • Michael Karlsson, överläkare, Medicinkliniken, Växjö
 • Pia Törndahl, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Per-Ola Johansson, sjukgymnast, Fysioterapin 2 Lasarettsrehab., Växjö

Arbetsgrupp trauma

Ordförande: Pär Lindgren, chefläkare Region Kronoberg och överläkare, Anestesikliniken 

 • Robert Berglund, överläkare, Kirurgkliniken, Ljungby 
 • Jesper Näsström, överläkare, Kirurgkliniken, Växjö
 • Cecilia H-Fredholm, överläkare, Ortopedkliniken, Växjö
 • Oskar Sjölin, läkare, Ortopedkliniken, Ljungby 
 • Carin Påhlman, läkare, Kirurgkliniken, Växjö  
 • Alexander Leptien,överläkare, Anestesikliniken, Växjö
 • Karin Elner-Walde, överläkare,  Bild- och funktionsmedicin, Växjö
 • Ann Sohl, traumakoordinator Region Kronoberg och anestesisjuksköterska, Anestesikliniken (CLV) 
 • Jenny Augustine, traumakoordinator Region Kronoberg och anestesisjuksköterska, Anestesikliniken (CLV)
 • Josefine Jönsson, avdelningschef, Akutkliniken, Ljungby

Trauma verksamhetschefsmöte

 • Clas Hjertqvist, verksamhetschef Akutkliniken 
 • Therese Paldan, verksamhetschef Anestesikliniken 
 • Stefan Engdahl, verksamhetschef Ambulansen 
 • Johan Moberg, verksamhetschef Kirurgkliniken 
 • Ola Lindgard, verksamhetschef Ortopedkliniken 
 • Elin Nemlander, MLA, Ortopedkliniken, Ljungby 
 • Lena Andersson Nazzal, verksamhetschef Lasarettsrehab
 • Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef 

* Representant i Regionalt programområde

Tf ordförande: Anna Falk, apotekare, Läkemedelsenheten

 • Anna Falk, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, Barn- och ungdomskliniken, Växjö *
 • Gunilla Lindström, överläkare, Medicinkliniken, Växjö
 • Samuel Gasperan, läkare, Medicinkliniken, Växjö
 • Olimpia Grahn, astma-KOL sjuksköterska, Vårdcentralen Capio Hovshaga, Växjö
 • Tina Falk, sjukgymnast, Primärvårdsrehab nordost, Växjö *
 • Marta Hubacz, överläkare, Hudkliniken, Växjö
 • Maria Boström, resursperson sår och sårbehandling, Allmänmedicinskt kunskapscentrum
 • Nieske van der Zee, distriktsläkare, Vårdcentralen Capio Hovshaga, Växjö
 • Åsa Svensson, astma-KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Sländan, Ljungby

Adjungerade:

 • Thony Hörberg, överläkare, Barn -och ungdomskliniken, Växjö
 • Helle Thulesius, överläkare, ÖNH-kliniken, Växjö

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Anna Bärtås, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken *

 • Ida Westin, skolhälsovårdsöverläkare, Växjö kommun 
 • Fredrik Rosén, ST-läkare, Vårdcentralen Ingelstad
 • Helena Nyström, BCV-samordnare, Barn- och ungdomskliniken *
 • Lilian Karlsson, avdelningschef, Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Pia Törndahl, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Therese Stjernqvist, distriktsläkare, Vårdcentralen Achima Care, Älmhult
 • Thony Hörberg, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Susann Swärd, barnrättsstrateg, Region Kronoberg
 • Sandra Allard, psykolog, Akutpsykiatriska enheten barn och unga, Växjö
 • Ellinor Romin, sjukgymnast, Barn- och ungdomshabiliteringen 
 • Vanessa Smit, överläkare, Specialistpsykiatriska kliniken för barn, unga och vuxna, Växjö
 • Adjungerad - Pamela Massoudi, psykolog, fil. dr., FoU, Specialistpsykiatriska kliniken för barn, unga och vuxna

* Adjungerad representant i Regionalt programområde

Ordförande: Tina Eriksson, cancersamordnare, Onkologkliniken*

 • Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef Onkologkliniken
 • Martha Olsson, överläkare, Onkologkliniken 
 • Anna Gradeen, sjukgymnast, Fysioterapin 1, Lasarettsrehab, Växjö
 • Gunilla Östgaard, distriktsläkare, VC Rottne
 • Marita Markusson, verksamhetsutvecklare, Kirurgkliniken

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Olle Bergström, överläkare, Medicinkliniken, Växjö* 

 • Carina Nilsson, verksamhetschef, Medicinkliniken, Ljungby
 • Charlotta Strandberg, överläkare, Kirurgkliniken, Växjö
 • Tobias Ström, sjukgymnast, Lasarettsrehab
 • Catrin Dahlström, sjuksköterska, hjärtmottagningen, Växjö
 • Josefine Östangård, sjuksköterska hjärtmottagningen, Ljungby*
 • Maria Granborn, apotekare, Läkemedelsenheten 
 • Svetlana Dahlöf, distriktsläkare, Achima Care, Växjö
 • Magdalena Blad, ST-läkare, Medicinkliniken, Växjö

* Representant i regionalt programområde

 

 

Ordförande; Maria Thunander, överläkare, Medicinkliniken, Växjö *

 • Per-Henrik Nilsson, överläkare, Medicinkliniken, Växjö *
 • Lise-Lotte Augustine, vårdutvecklare, Medicinkliniken, Växjö
 • Cecilia Andersen, diabetessjuksköterska, AMK och Vårdcentralen Centrum
 • Karin Johansson, Diabetessamordnare *
 • Camilla Svensson, dietist, Dietistmottagningen, Växjö
 • Eva Stenström Eklund, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Maria Holstensson, distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare
 • Yasir Mahdi, distriktsläkare, Vårdcentralen Dalbo och Centrum
 • Maria Boström, sjuksköterska, resursperson sår, AMK, adjungerad

* representant i Regionalt programområde

Ordförande: Alexandra Lange-Brock, överläkare, och Jennie Ronéus, överläkare, Kvinnokliniken Växjö

 • Amra Pirija, apotekare, läkemedelsenheten
 • Gunvor Ragnarsson, barnmorska, Växjö
 • Åsa Jonsson, barnmorska, öppenvårdsenheten västra, Kvinnokliniken
 • Hannah Lasseson, läkare, Kvinnokliniken, Ljungby 
 • Susanna Bergström, sjuksköterska, öppenvårdsenheten östra, Kvinnokliniken 
 • Ulrika Berg, barnmorska, öppenvårdsenheten östra, Kvinnokliniken
 • Jessica Andersson, barnmorska, öppenvårdsenheten östra, Kvinnokliniken
 • Johanna Videpil, barnmorska, öppenvårdsenheten östra, Kvinnokliniken 
 • Elin Lund, sjukgymnast, Fysioterapin 2 Lasarettsrehab., Växjö 
 • Linn Zlojutro, fysioterapeut, Fysioterapin 2 Lasarettsrehab., Växjö
 • Jenny Wilhelmsson, kurator, Kuratorsmottagningen Lasarettsrehab., Växjö

 

Ordförande: Martina Bengtsson, specialistläkare, Infektionskliniken, Växjö

 • Cecilia Nordquist, apotekare, Läkemedelskommittén *
 • Martin Andersson, distriktsläkare, Vårdcentralen Lessebo
 • Anna-Therese Gunnskog, specialistläkare, ÖNH-kliniken, Växjö (föräldraledig)
 • Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten
 • Charlotta Karlsson, överläkare, Klinisk mikrobiologi
 • Katarina Madehall, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Växjö
 • Linda Wigh, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Evi Stotijn, ST-läkare allmänmedicin, VC Växjöhälsan

Adjungerad:

 • Christian Granberg, verksamhetschef, Infektionskliniken

* Representant i regionalt programområde

 

Medicinsk grupp infektionssjukdomar fungerar även som Region Kronobergs Strama-grupp. För mer information om arbetet för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens se: 

Strama Kronoberg

Ordförande: Susann Ask, dietist, verksamhetsutvecklare, Kost och restauranger

 • Angelica Arvidsson, dietist, utvecklingsledare, Folkhälsa och social utveckling
 • Katia Dahl, verksamhetsutvecklare, Kvinnokliniken
 • Mikael Vestlund Wibom, allmänläkare, Rättspsykiatriska regionkliniken 
 • Christina Bergström, sjuksköterska, Psykosenheten, Ljungby 
 • Jenny Blixt, psykiatrisjuksköterska, sektionsledare, Integrerad missbruk och beroendemottagning
 • Ida Petersson Schmidt, Barnhälsovårdsöverläkare, BHV-team/ Dalbo VC, Växjö
 • Erika Cloodt, fysioterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen, Växjö

Ordförande: Henrik Siman, överläkare medicinkliniken Växjö*

 • Csaba Molnár, överläkare medicinkliniken Ljungby
 • Staffan Jangmalm, överläkare kirurgkliniken Växjö
 • Karin Svensson, läkare kirurgkliniken Ljungby
 • Marianne Malmquist, överläkare barn- och ungdomskliniken Växjö
 • Lena Algotsson, sjuksköterska medicinkliniken Ljungby
 • Marie Dahl, apotekare läkemedelsenheten
 • Agnieska Lund, ST-läkare, vårdcentralen Sländan
 • Sofia Cegrell Jonsson, specialistläkare röntgensektionen

* Representant i Regionalt programområde

Ordförande: Fredrik Schön, överläkare, medicinkliniken Växjö*

 • Maria Granborn, apotekare, läkemedelsenheten

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Helene Reimertz, överläkare, utvecklingsledare Palliativt centrum  Kronoberg

 • Carina Modéus, överläkare, Palliativa enheten
 • Mattias Rööst, distriktsläkare, VC Capio Hovshaga
 • Maria Björk, sjuksköterska, Palliativa teamet, Växjö
 • Sven-Eric Rosenquist, överläkare, Onkologkliniken
 • Amanda Vasko, specialistläkare, Akutgeriatriska kliniken, Växjö
 • Cecilia Ekmark, sjuksköterska, Alvesta kommun

Ordförande: Anna Petersson, överläkare, Allmänpsykiatriska mottagningen Ljungby/vuxenpsykiatrin*

 • Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut, docent FoU Kronoberg*
 • Cara Enzenross, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Maria Ronnebring, sjuksköterska, Vuxenhabiliteringen/Medicinska habiliteringen
 • Pamela Massoudi, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, fil dr FoU Kronoberg
 • Sebastian Eriksson, ST-läkare, Vårdcentralen Rottne
 • Gabriella Widlund, psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum
 • Alexander Kronsell, överläkare, Specialistpsykiatrin, Växjö 
 • Sandra Allard, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, adjungerad

* Representant i regionalt programområde

Tf ordförande Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten

 • Maria Granborn, apotekare läkemedelsenheten
 • Daniel Albertsson, distriktsläkare, Vårdcentralen Moheda*
 • Michael Anderzon, överläkare Medicinkliniken Växjö
 • Snjezana Barbir, överläkare Akutgeriatriska kliniken Växjö
 • Marcus Cöster-Stoij, ST-läkare Ortopedkliniken Växjö
 • Karin Fritzell, avdelningschef avdelning 5 Ortopedkliniken Ljungby
 • Anna Grönsgård-Hammarberg, fysioterapeut, Vårdcentralen Alvesta - Moheda
 • Ulf Gustafsson, fysioterapeut/verksamhetschef, Rehab, Växjö kommun
 • Charlotte Post Sennehed, fysioterapeut, FoU Kronoberg*
 • Christophe Sieweke, överläkare, Medicinkliniken, Växjö

* Representant i regionalt programområde

Tf ordförande: Cara Enzenross, apotekare, Läkemedelsenheten

 • Cara Enzenross, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Anna Wojanowski, specialistläkare, Anestesikliniken och Smärtrehab.
 • Johan Jonsson, läkare, Barn- och ungdomskliniken, Växjö
 • Lovisa Anderzon, distriktsläkare, Växjöhälsan
 • Beatrice Sjöstrand, överläkare, Beroendeenheten, Växjö
 • Sophie Dahl, läkare, Ortopedkliniken, Växjö
 • Mahnaz Dyanat Bengtsson, psykoterapeut, Medicinkliniken, Växjö 

Ordförande: Gunnel Håkansson, tandläkare kundvalsenheten*

 • Lina Sjödal, tandläkare Folktandvården Norr
 • Evelina Kraft Bodi, tandhygienist Folktandvården Ljungby
 • Gull-Britt Fogelberg, utvecklingsstrateg Folktandvårdens kansli
 • Pia Törndal, apotekare läkemedelsenheten (adjungerad)

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Anna Falk, apotekare, Läkemedelsenheten *

 • Snjezana Barbir, överläkare, akutgeriatriska kliniken
 • Hasan Burhan, läkare, vårdcentralen Birka, Växjö
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun  
 • Marianne Wirdmo, sjuksköterska, resursperson demens
 • Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Växjö kommun
 • Karl Ljungström, mobil läkare, Markaryds kommun
 • Karin Bengtsson, sjuksköterska, akutgeriatriska kliniken, Växjö
 • Sara Strand, psykiatrisjuksköterska, äldrepsykiatriska mottagningen, Växjö
 • Liban Mohamed, ST-läkare, akutgeriatriska kliniken, Växjö
 • Erik Emvall, ST-läkare, VC Capio Hovshaga, Växjö
 • Almira Begagic, ST-läkare, äldrepsykiatriska enheten, Växjö 
 • Hanna Brännström, fysioterapeut, rehabkliniken, Växjö

* Representant i regionalt programområde

Ordförande: Joakim Färdow, överläkare, Ögonkliniken

 • Magnus Johansson, ST-läkare, Ögonkliniken
 • Mirjam Weister, optiker, Ögonkliniken
 • Ida Gotthardsson, ögonsjuksköterska, Ögonkliniken
 • Maria Digrén, medicinsk sekreterare, Ögonkliniken Ljungby
 • Ann-Christin Flinkenberg, medicinsk sekreterare, synhabiliteringen

 

Ordförande: Johan Danielsson, överläkare ÖNH-kliniken Växjö

 • Eva Jonsson, audionom audionommottagningen Växjö
 • Cecilia Nordquist, apotekare läkemedelsenheten, adjungerad

Ordförande: Vakant

 • Mattias Cloodt, Processledare försäkringsmedicin
 • Catrin Mård, VC chef Primärvårdsrehab

Senast uppdaterad: 15 november 2022