1177

1177 är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Till numret 1177 kan medborgarna ringa för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns råd om vård, e-tjänster och kontaktuppgifter till vården. Med e-tjänster kopplade till mottagningen (ärendetyper) kan vården och invånarna kommunicera med varandra över internet.

Frågor och svar om e-tjänsterna på 1177

Kan invånare med reservnummer logga in på 1177.se?

Nej. Invånare med reservnummer eller samordningsnummer kan inte logga in, det krävs ett svenskt personnummer och en e-legitimation för att kunna logga in.

Mer om inloggning, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Låsa 1177-konto

I hotfulla situationer eller där misstanke finns att någon annan har tillgång till patientens bank-ID finns möjlighet att låsa patientens inloggningsmöjlighet till 1177. Då kan ingen logga in på kontot och därigenom komma åt uppgifter om vårdval, bokade tider eller journalanteckningar. Dessvärre kan inte heller patienten själv då komma åt sina uppgifter men kontot kan låsas upp i ett lugnare skede då det gamla bankID:t är spärrat och hot inte längre föreligger. I första hand gör invånaren detta själv via blankett som finns på 1177.se, som både kan mejlas och skickas in på papper till Inera. I andra hand finns möjligheten via blankett i Cosmic som kan fyllas i både på invånares och hälso-och sjukvårdens begäran. Blanketten skickas till VIS-supporten som utför låsningen.

Mer om att låsa 1177-konto, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Hur vet vården att invånarens 1177-konto är låst?

När ett personnummer söks fram i personalverktyget visas information att kontot och därmed inloggningsmöjlighet är låst. Vården kan då inte kontakta invånaren via e-tjänsterna.

Kan någon logga in på en avliden invånares konto på 1177.se?

Nej. Vid varje inloggning görs en slagning mot Skatteverket. Är invånaren registrerad som avliden inaktiveras kontot och ingen kan logga in.

Kan barn mellan 13 och 17 år logga in på 1177.se?

Ja de kan logga in med e-leg Freja eID Plus och bank id med full behörighet.

Mer om inloggning för barn, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Vad händer i e-tjänsterna när ett barn fyller 13 år?

Kopplingen till vårdnadshavare bryts per automatik när barnet fyller 13 år och de kontaktuppgifter och aviseringsinställningar som finns registrerade under inställningar rensas. Ungdomen får logga in själv och registrera de uppgifter som ska gälla.

Hur fungerar det med aviseringar när det gäller barn?

Aviseringar skickas till de kontaktuppgifter som finns registrerade på barnets konto. Finns inga aviseringsuppgifter inlagda på barnet får alltså vårdnadshavare ingen avisering. Informera vårdnadshavarna att de måste lägga till sina egna kontaktuppgifter på barnets konto via ombudsläget för att de ska få en avisering från vården.

Hur gör vårdnadshavare för att få avisering på sådant som rör deras barn?

Vårdnadshavaren loggar in på 1177, klickar in sig på barnets namn som visas på startsidan. Högst upp till höger finns Inställningar, där aviseringsuppgifter för sms och eller e-post anges. När barnet fyller 13 år släpper kopplingen till vårdnadshavaren och de kan inte längre agera som ombud.

Går det att låsa ett barns konto även när vårdnadshavare är blockerade?

Ja. Funktionerna låsning av 1177-kontot och blockera vårdnadshavare har ingen koppling till varandra. Blockering av vårdnadshavare sker i Admin Journalen. Låsning av barns inloggning sker i personalverktyget för e-tjänsterna. En anledning till att både blockera vårdnadshavare och låsa barnets inloggning är om man misstänker att vårdnadshavaren har tillgång till barnets e-legitimation.

Om man låser ett barn inloggning till 1177, kommer då föräldrarna åt barnets journal?

Ja. När 1177-kontot är låst påverkar det endast möjligheten att logga in på 1177. Det förhindrar alltså att någon kan logga in på barnets 1177-konto och se startsidan där bokade tider och vårdval visas. Observera att barnets journal nås via vårdnadshavarens inloggning/journal vy och påverkas därför inte av att inloggningen på 1177 är låst för barnet.

Kan e-tjänsterna användas vid skyddad identitet?

En invånare med skyddade personuppgifter kan logga in på 1177.se med hjälp av sin e-legitimation och har då tillgång till alla tjänster som en mottagning erbjuder.

Vilken information visas för personal om att en invånare har skyddad identitet?

För vårdpersonalen visas namn, personnummer och var personen är listad. Uppgifter om e-postadress och telefonnummer kan också visas, om invånaren angett dem i sina personliga inställningar för aviseringar i e-tjänsterna.

Hur markeras en person med skyddad identitet i personalverktyget?

I personalverktyget markeras personer med skyddade personuppgifter med hjälp av en ikon. Denna ser ut som en röd sköld med ett hänglås

Kan en vårdnadshavare agera ombud om hen eller barnet har skyddade personuppgifter?

Nej. När vårdnadshavare eller barn har skyddade personuppgifter kan de inte agera ombud eller utföra ärenden åt barnet. Ombudskopplingen bryts automatiskt och försvinner från vårdnadshavarens startsida så fort någon får skyddade personuppgifter. Det finns dock alltid en risk att någon kan logga in på barnets konto om de har tillgång till barnets bank-ID. I särskilda fall där man upplever hot kan reservnummer skapas på barnet som kan användas för anteckningar och bokningar i journalsystemet.

Mer om skyddade personuppgifter, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Vad kan vårdnadshavare göra på 1177.se?

De som är vårdnadshavare kan bland annat boka besök, förnya recept, läsa barnets journal genom att agera ombud för sitt barn fram till att barnet fyller 13 år.

Läs mer om att göra vårdärende åt barn, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Kan man se information om läkemedel på 1177.se?

Invånare över 18 år kan se information om sina läkemedel i inloggat läge på 1177.se.

Mer om läkemedel på 1177, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Vem kan bifoga en fil?

Man behöver ha behörigheten ärendehanterare eller ärendemottagare för att kunna bifoga en fil i ärendet. En ärendemottagare kan bifoga en fil i samband med att ärendet omfördelas till en ärendehanterare och ett delsvar skickas till invånaren. En ärendehanterare kan bifoga en fil i ett ärende när ett ärende från invånaren ska besvaras eller vid en motfråga på ett inkommet ärende från invånaren.

Kan invånare bifoga filer i alla ärenden?

Det är respektive mottagning som avgör i vilka av mottagningens ärenden som det är möjligt att bifoga filer. Önskar man vill lägga till möjligheten att bifoga en bilaga via en ärendetyp lägger man till komponenten i önskad Ärendetyp.

Vilka typer av filer kan bifogas?

Det går att bifoga filer i formatet PDF, GIF, JPEG och PNG.

Hur många filer kan man skicka till invånare?

Det går endast att bifoga max 10 filer per meddelande. Ett ärende till en invånare kan innebära flera meddelanden, men varje meddelande kan endast innehålla 10 filer.

Hur många filer kan invånare skicka till vården?

Det går att bifoga upp till 5 filer per ärende. Ett ärende kan innehålla flera meddelanden, men varje meddelande kan endast innehålla 5 filer.

Hur stora filer kan jag skicka?

Varje bifogad fil får max vara 20 MB.

Hur länge lagras filerna?

Filerna finns tillgängliga så länge ärendet finns tillgängligt, det vill säga i två år.

Kan invånare redigera filer?

En invånare kan endast öppna en fil via förhandsgranskning och sedan spara filen. En invånare kan inte redigera en fil direkt i ärendet.

Kan en invånare ladda ner filen?

Filen visas först som en förhandsgranskning när invånaren klickar på ikonen. Därefter kan invånaren själv välja att ladda ner filen från 1177 Vårdguiden.

Kan invånare skicka känslig information?

Säkerhetsklassificeringen av den bifogade filen är densamma som innehållet i själva ärendet. Det är möjligt att skicka personuppgifter i ärendet då det krävs en säker inloggning för att ha åtkomst till ärendet i 1177 Vårdguiden. Det är alltid den som bifogar filen som ansvarar för att det är rätt information som skickas, då det inte går att återkalla ett redan skickat ärende.

Kan jag se innehållet i filen innan den skickas till en invånare?

Efter att du valt filen och bifogat filen i ärendet kan du klicka på ikonen som symboliserar filen. En förhandsgranskning dyker då upp i en ny ruta och den bifogade filen kan verifieras.

Kan jag återkalla ett ärende som innehåller en felaktig bilaga?

Nej. Den bifogade filen går inte att återkalla efter att ärendet har skickats. Det är därför viktigt att innehållet i bilagan ses över för att säkerställa att rätt information skickas till rätt invånare. Det är alltid den som bifogat filen som ansvarar för innehållet.

Det finns en budskapsplattform för 1177 som beskriver formuleringar att utgå från både när man beskriver helheten 1177 eller de olika kanalerna som ingår i varumärket.

Budskapsplattform för 1177, öppnas i nytt fönster

Varumärkesmanual för 1177, öppnas i nytt fönster

Support

IT VIS utbildning och support

  • Telefon: 0470-58 20 20, knappval2

Senast uppdaterad: 8 juni 2022