Patientnämnden

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Nämnden har även detta ansvar inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av privata vårdgivare samt kommuner som tecknat avtal med Region Kronoberg. I nämndens uppgift ingår att utse stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård.

Varje parti som är representerat i regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med vården, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Patientnämnden kan stödja dig

Vill du inte vända dig direkt dit du eller din närstående fick vård kan du kontakta patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla regioner och fungerar som en länk mellan dig och vården.

Kontaktuppgifter hittar du på 1177.se. 

Om du inte är nöjd med vården, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Stödpersoner

Vill du bli stödperson till tvångsvårdade patienter inom psykiatrin? Att vara stödperson innebär att vara en medmänniska som står utanför patientens vård. Stödpersonen har tystnadsplikt och har kontinuerlig kontakt med patientnämnden. Som stödperson får du bland annat utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdrag.

Du som känner att du vill och kan göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till patientnämndens handläggare 0470-58 85 42.

Senast uppdaterad: 4 april 2022