Hjälpmedel för tunga patienter

Hjälpmedel för hantering av tunga patienter kan bokas av berörd personal på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Hjälpmedlen finns på Centrallasarettet Växjö i sängförrådet i källaren under matsalen och på Lasarettet Ljungby är de placerade i bariatriska förrådet i källaren.

Om sängen inte är tillgänglig när servicevärden ska boka, ska servicevärden göra en avvikelserapport som sedan hanteras av MFT. Andra hjälpmedel skickas till fastigheter.

Rutin för hjälpmedel -tunga patienter

Vid bokning vardagar 07-23, helgdagar 10-18 

 1. Servicevärden/vårdpersonal bokar hjälpmedel och säng i patienttransportsystemet. Ange vilket/vilka hjälpmedel det gäller.
 2. Om hjälpmedlet är tillgängligt transporterar patienttransport hjälpmedlet till enheten och meddelar intern kundservice.
 3. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i EZbooking i 7 dagar och bevakar bokningslängden.
 4. Efter användningen av hjälpmedel rengör servicevärden hjälpmedlet och kontrollerar funktionen (se checklista för återlämning, som hänger på sängen). Om enheten inte har någon servicevärd – ta kontakt med servicevärd på akuten ank 02605.
 5. Servicevärden/vårdpersonal bokar återlämning i patienttransportsystemet.
 6. Patienttransport transporterar hjälpmedlet till förrådet och informerar intern kundservice.
 7. Intern kundservice avbokar i EZbooking.

Vid bokning kväll/natt: vardagar 23-07, helgdagar 18-10 

 1. Servicevärden/vårdpersonal hämtar säng och hjälpmedel i sängförrådet och meddelar intern kundservice via mail, Det här är en e-postadress
 2. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i EZbooking i 7 dagar och bevakar bokningslängden.
 3. Efter användningen av hjälpmedel rengör servicevärden hjälpmedlet samt kontrollerar funktion. Om enheten inte har någon servicevärd – ta kontakt med servicevärd på akuten som detta moment, ank 02605.
 4. Servicevärden/vårdpersonal bokar återlämning i patienttransportsystemet.
 5. Patienttransport transporterar hjälpmedlet till förrådet och informerar intern kundservice.
 6. Intern kundservice avbokar i EZbooking.

Om hjälpmedlet behöver repareras

 1. Vårdpersonalen felanmäler sängen i Medusa kundweb genom att göra en uppdragsbeställning och skriva inventarienumret i fältet för beskrivning. Övriga hjälpmedel felanmäls i Weblord.
 2. Servicevärden/vårdpersonal rengör hjälpmedlet och sängen samt beställer transport till Medicinsk service (sängen) och/eller fastigheter (övriga hjälpmedel).
 3. Patienttransport meddelar intern kundservice att sängen är på Medicinsk service och övriga hjälpmedel hos fastigheter.
 4. Säng: Medicinsk service reparerar, meddelar sedan intern kundservice att sängen ska tillbaka till sängförrådet. Intern kundservice avbokar i Ezbooking samt bokar transport i patienttransportsystemet. Övriga hjälpmedel: Fastighetsdrift/service reparerar hjälpmedel, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informerar felanmälande enhet att reparationen är klar.

Boka hjälpmedel för tunga patienter på Ljungby lasarett  

 1. Vårdpersonal kontrollerar i Ezbooking om säng/hjälpmedlet är tillgängligt.
 2. Vårdpersonal bokar säng och hjälpmedel genom att kontakta intern kundservice på direktnummer 2020.
 3. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i Ezbooking. Om bokningen sker kväll eller natt bokar intern kundservice hjälpmedlet följande vardag. Bokningstiden förlängs efter 7 dagar om inget annat meddelas.
 4. Vårdpersonal hämtar hjälpmedlet från sängförrådet.
 5. Efter användningen av hjälpmedel rengör vårdpersonal hjälpmedlet och kontrollerar funktionen (se checklista för återlämning, som hänger på sängen)
 6. Vårdpersonalen ringer intern kundservice och avbokar sängen/hjälpmedlet.
 7. Intern kundservice avbokar i EZbooking.
 8. Vårdpersonalen ställer tillbaka sängen/hjälpmedlet i förrådet.

Om hjälpmedlet behöver repareras

 1. Vårdpersonalen felanmäler sängen i Medusa kundweb. Övriga hjälpmedel anmäls i Weblord där det framgår vilken enhet hjälpmedlet ska efter reparation.
 2. Vårdpersonalen rengör hjälpmedel och transporterar till sängen till Medicinsk service och övriga hjälpmedel till fastighet.
 3. Säng: Medicinsk service reparerar, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informera att reparation är klar till felanmälande enhet. Övriga hjälpmedel: Fastighetsdrift/service reparerar hjälpmedel, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informerar felanmälande enhet att reparationen är klar.     
 4. Vårdpersonal hämtar tillbaka hjälpmedlet till avdelningen.

Senast uppdaterad: 7 april 2020