Hjälpmedelsansvar - Region Kronoberg

I Kronobergs län delar regionen och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel till personer bosatta i Kronobergs län.

Region Kronoberg ansvarar för alla individuella tekniska hjälpmedel till barn och ungdomar upp till och med 17 år samt för följande hjälpmedel oavsett användarens ålder.

 • Elektriska rullstolar
 • Kommunikationshjälpmedel
 • Kognitionshjälpmedel
 • Hjälpmedel för behandling och träning
 • Avancerade sittanpassningar innefattande sittanalys och tryckmätning
 • Utrustning för andning och oxygen
 • Synhjälpmedel
 • Hörhjälpmedel
 • Ortopedtekniska hjälpmedel, proteser och ortoser
 • Bröstproteser
 • Hårersättningar
 • Glasögonbidrag (0-19 år och personer som har afaki)

Hjälpmedel för fritidsaktiviteter utanför vardagen ingår inte i Region Kronobergs ansvar. 

Fritidshjälpmedel på 1177 Vårdguiden, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 4 maj 2018