Bild- och funktionsmedicin

Remisser bedöms och röntgensvar skrivs av radiologer på Telemedicin clinic i Sydney under jourtid, mellan kl. 22 till 7.30, på sjukhusen. För remittenter gäller nedanstående rutiner och telefonnummer under joutid. 

Rutiner

Rutin jourgranskning TMC läkare

Reservrutin jourgranskning TMC

Rutin jourtelefoni remittenter

Rutin jourtelefoni remittenter Lasarettet Ljungby

Reservrutin jourtelefoni remittenter

Lathund telefonnummer

Röntgenjour Växjö/ TMC kl 22.00-07.30

Kl. 22.00-23.00, tel: 7589

Kl. 23.00-07.30, tel: 05163

Reservnummer TMC

08-52 500 592

Back-up: 018-495 19 44

Reservnummer lokal radiolog i beredskap

070-587 55 06 och 070-587 55 22

Lathund telefonnummer för utskrift, pdf

Verksamhetens mål är att väntetiderna är 4 veckor eller mindre. 

(Uppdaterad vecka )

UndersökningVäntetider
Datortomografi  veckor
MR (magnetundersökning)  veckor
Skelett  veckor
Ultraljud  veckor
Blockader  veckor
Gastro  veckor
Lungor  veckor
PET  veckor

Handbok för röntgenundersökningar

Senast uppdaterad: 2 maj 2018