Klinisk mikrobiologi

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kronoberg förser Region Kronoberg och Region  Blekinge med diagnostik och rådgivning inom områdena:

  • Bakteriologi
  • Antibiotikaresistens
  • Virologi
  • Immunologi
  • Mykologi
  • Parasitologi
  • Vårdhygien

Laboratoriet är specialiserade inom området antibiotikaresistens och resistensbestämning och är sedan flera år svenskt och europeiskt referenslaboratorium för resistensbestämning.

Provtagningsanvisningar

Via denna länk når du provtagningsanvisningar, aktuell prislista, öppettider och kontaktuppgifter, med mera.

Kontakt

Oskar Ekelund

Verksamhetschef klinisk mikrobiologi

Senast uppdaterad: 30 maj 2017