Klinisk fysiologi

Uppdaterat  31 augusti 2021

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 4-5 månader
Långtids-EKG 5 månader
Tum-EKG 3 månader
Spirometri 4-5 veckor
Perifer Cirkulation  5 veckor
Ekokardiografi 6-7 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2,5 månader

Uppdaterat 11 oktober 2021

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 12 veckor
EEG, rutinundersökning 8 veckor
EEG, sömnundersökning 24 veckor
Spirometri 18 veckor
Myokardscintigrafi 23 veckor
Perifer cirkulationsutredning 3 veckor
Långtids-EKG 3 veckor
Ultraljud, vener 19 veckor
Ekokardiografi 29 veckor
Urodynamisk undersökning 17 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018