Klinisk fysiologi

Uppdaterat 25 augusti 2020

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 6 - 8 veckor
LTER 8 veckor
Tum-EKG 3 - 4 veckor
Spirometri 4 - 5 veckor
Perifer Cirkulation  2 veckor
Ekokardiografi 4 - 5 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2 veckor

Uppdaterat 21 september 2020

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 6 veckor
EEG, rutinundersökning 11 veckor
EEG, sömnundersökning 16 veckor
Spirometri 12 veckor
Myokardscintigrafi 6 veckor
Perifer cirkulationsutredning 5 veckor
Långtids-EKG 12 veckor
Ultraljud, vener 6 veckor
Ekokardiografi 11 veckor
Urodynamisk undersökning 18 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018