Klinisk fysiologi

Uppdaterat 25 augusti 2020

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 6 - 8 veckor
LTER 8 veckor
Tum-EKG 3 - 4 veckor
Spirometri 4 - 5 veckor
Perifer Cirkulation  2 veckor
Ekokardiografi 4 - 5 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2 veckor

Uppdaterat 30 mars 2020

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 8 veckor
EEG, rutinundersökning 10 veckor
EEG, sömnundersökning 15 veckor
Spirometri 14 veckor
Myokardscintigrafi 6 veckor
Perifer cirkulationsutredning 4 veckor
Långtids-EKG 12 veckor
Ultraljud, vener 6 veckor
Ekokardiografi 13 veckor
Urodynamisk undersökning 17 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018