Klinisk fysiologi

Uppdaterat  22 augusti 2022

Undersökning  Väntetid
Arbets-EKG 6-7 månader
Långtids-EKG 5-6 månader
R-Test (ersatts av tum-EKG) 4 månader
Spirometri 6-8 veckor
Perifer cirkulation  6-8 veckor
Ekokardiografi 4-5 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2-3 veckor

Uppdaterat 12 oktober.

Undersökning  Väntetid
Arbetsprov 3 veckor
EEG, rutinundersökning

7 veckor

EEG, sömnundersökning 9 veckor
Spirometri 21 veckor
Myokardscintigrafi 34 veckor
Perifer cirkulationsutredning 7 veckor
Långtids-EKG 6 veckor
Ultraljud, vener 34 veckor
Ekokardiografi 35 veckor
Urodynamisk undersökning 24 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018