Klinisk fysiologi

Uppdaterat  8 april 2021

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 10 veckor
Långtids-EKG 3 månader
Tum-EKG 3 veckor
Spirometri 4-5 veckor
Perifer Cirkulation  4 veckor
Ekokardiografi 6 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 4-5 veckor

Uppdaterat 12 juli 2021

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 11 veckor
EEG, rutinundersökning 19 veckor
EEG, sömnundersökning 16 veckor
Spirometri 10 veckor
Myokardscintigrafi 15 veckor
Perifer cirkulationsutredning 8 veckor
Långtids-EKG 6 veckor
Ultraljud, vener 16 veckor
Ekokardiografi 20 veckor
Urodynamisk undersökning 11 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018