Klinisk fysiologi

Uppdaterat  8 april 2021

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 10 veckor
Långtids-EKG 3 månader
Tum-EKG 3 veckor
Spirometri 4-5 veckor
Perifer Cirkulation  4 veckor
Ekokardiografi 6 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 4-5 veckor

Uppdaterat 10 maj 2021

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 10 veckor
EEG, rutinundersökning 11 veckor
EEG, sömnundersökning 6 veckor
Spirometri 11 veckor
Myokardscintigrafi 11 veckor
Perifer cirkulationsutredning 5 veckor
Långtids-EKG 11 veckor
Ultraljud, vener 12 veckor
Ekokardiografi 17 veckor
Urodynamisk undersökning 13 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018