Klinisk fysiologi

Uppdaterat  8 mars 2022

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 3-4 månader
Långtids-EKG 4 månader
R-Test (ersatts av tum-EKG) 3 månader
Spirometri 1 månad
Perifer cirkulation  6 veckor
Ekokardiografi 4 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2 veckor

Uppdaterat 3 maj

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 15 veckor
EEG, rutinundersökning

10 veckor

EEG, sömnundersökning 5 veckor
Spirometri 16 veckor
Myokardscintigrafi 24 veckor
Perifer cirkulationsutredning 4 veckor
Långtids-EKG 14 veckor
Ultraljud, vener 37 veckor
Ekokardiografi 30 veckor
Urodynamisk undersökning 15 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018