Rättspsykiatri

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ligger på Sigfridsområdet intill sjön Trummen. Kliniken vårdar patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Kliniken tar även emot patienter från Kriminalvården.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Här vårdas de patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. Kliniken bär säkerhetsklassificering 1, 2 och 3 enligt SOSFS 2006:9, vilket innebär att patienter från hela landet, som av olika skäl kräver högre säkerhet, kan remitteras hit.

Kliniken har 121 fastställda vårdplatser fördelade över 11 slutenvårdsavdelningar. Utöver detta finns även en öppenvårdsenhet.

Kliniken är en stor arbetsplats med cirka 700 medarbetare och är du intresserad av att jobba hos oss kan du skicka en intresseanmälan via e-post. 

rattspsykiatriska-regionkliniken.intresseanmalan@kronoberg.se

Brottsoffer eller närstående

Är du brottsoffer eller närstående till någon av våra patienter, vill söka vårdplats hos oss eller är nyfiken på vår forskningsenhet? Klicka på länken nedan!  

Mer information om rättspsykiatri i Växjö

Kontakt

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

Senast uppdaterad: 9 februari 2022