Grimslövs folkhögskola. Ett stort gult trähus med en gräsmatta, bänkar och ett lusthus framför.

Grimslövs folkhögskolas styrelse

Region Kronoberg ansvarar för Grimslövs folkhögskola som bedriver vuxenutbildning. Styrelsens uppgift är att ansvara för skolans drift och förvaltning av skolans tillgångar.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har 3 ledamöter och 3 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Kallelser och protokoll

Senast uppdaterad: 30 september 2022