Flera personers händer håller i en lite planta som växer i jord direkt i händerna.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden verkar för att stärka utveckling och tillväxt inom regionen.

Regionala utvecklingsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen. 

Kallelser och protokoll

Senast uppdaterad: 30 september 2022