Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg.

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet och protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser och protokoll

Kommande möten

feb 15

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

mar 15

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

Senast uppdaterad: 12 november 2021