Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg.

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet och protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser och protokoll

Kommande möten

dec 20

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Bolmen, regionhuset, Nygatan 20

Senast uppdaterad: 30 september 2022