Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg.

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet och protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

 

Kommande möten

okt 12

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Digitalt/Bolmen, regionhuset

nov 09

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Digitalt/Bolmen, regionhuset

Kallelser

Kallelser 2018

18 december

 Regionstyrelsen, kallelse 2018-12-18, pdf, öppnas i nytt fönster

20 november

Regionstyrelsen, kalllelse 2018-11-20, pdf (29,5 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

16 oktober

Regionstyrelsen, kallelse 2018-10-16, pdf (24,5 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

18 september

Regionstyrelsen, kallelse 2018-09-18, pdf (51,4 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

21 augusti

Regionstyrelsen, kallelse 2018-08-21. pdf (53,8 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

5 juni

Regionstyrelsen, kallelse 2018-06-05, pdf (41,6 MB), öppnas i nytt fönster

Extra ärende: Förslag till beslut - Regelverk för journal via nätet - tillägg av dolt sökord, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L), pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga till Alliansens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Yrkande Suzanne Frank - Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

15 maj

Regionstyrelsen, kallelse 2018-05-15, pdf (68 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

17 april

Regionstyrelsen, kallelse 2018-04-17, pdf (64,1 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Förslag till beslut - Avgiftsfria kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag - Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar på sommarlovet, pdf, öppnas i nytt fönster

20 mars

Regionstyrelsen, kallelse 2018-03-20, pdf (23,4 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

20 februari

Regionstyrelsen, kallelse 2018-02-20, pdf (14,5 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

23 januari

Regionstyrelsen, kallelse 2018-01-23, pdf (11,1 MB), öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Bokslutskommuniké 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Bokslutskommuniké 2017 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Kallelser 2017

19 december

Regionstyrelsen, kallelse 2017-12-19, pdf (22 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

21 november

Regionstyrelsen, kallelse 2017-11-21, pdf (112 MB), öppnas i nytt fönster

Närmare kronobergaren - hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi 2017-2027, blädderbar pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

24 oktober

Regionstyrelsen, kalllelse 2017-10-24, pdf (21 MB), öppnas i nytt fönster

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020, pdf (3,1 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

12 september

Regionstyrelsen, kallelse 2017-09-12, pdf (24,7 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

22 augusti

Regionstyrelsen, kalllelse 2017-08-22, pdf (9,9 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

7 juni

Regionstyrelsen, kallelse 2017-06-07, pdf (26 MB), öppnas i nytt fönster

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 Sverigedemokraterna (preliminär 2017-06-01), pdf (2,6 MB), öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (M, C, KD, L), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 Region Kronoberg (M, C, KD, L), pdf (3 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

23 maj

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-05-23, pdf (15,6 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

13 april

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-04-13, pdf (17,8 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

21 mars

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-03-21, pdf (18,9 MB), öppnas i nytt fönster

Årsredovisning Region Kronoberg 2016 (2017-03-17), pdf (2,9 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

21 februari

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-02-21, pdf (26 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

24 januari

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-01-24, pdf (11 MB), öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Bokslutskommuniké 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Bokslutskommuniké 2016 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Sydsvenska prioriteringar inom infrastruktur och transport, pdf, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Sydsvenska prioriteringar inom infrastruktur och transport, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Kallelser 2016

13 december

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-12-13, pdf (14,6 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

15 november

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-11-15, pdf 15,8 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

11 oktober

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-10-11, pdf (14,6 MB), öppnas i nytt fönster

Missiv - Delårsrapport augusti 2016 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Delårsrapport augusti 2016 Region Kronoberg, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

Ändringar i förslaget till regionstyrelsens verksamhetsplan 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

13 september

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-09-13, pdf (18,6 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

23 augusti

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-08-23, pdf (52,1 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

7 juni

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-06-07, pdf (29,1 MB), öppnas i nytt fönster

Remissbrev - Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016 5), pdf, öppnas i nytt fönster

Remiss - Låt fler forma framtiden! Del A. pdf (4,1 MB). öppnas i nytt fönster

Remiss - Låt fler forma framtiden! Del B, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

10 maj

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-05-10, (16,9 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

Delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

12 april

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12, pdf (10,9 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

22 mars

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-03-22, pdf (26 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

16 februari

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde den 16 februari 2016, pdf (16 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

3 februari

Kallelse till extra regionstyrelsesammanträde 3 februari 2016. pdf, öppnas i nytt fönster

26 januari

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 26 januari 2016, pdf (7,6 MB), öppnas i nytt fönster

Remissbrev - Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter, pdf, öppnas i nytt fönster

Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter (SOU 2015-76), pdf (3,5 MB), öppnas i nytt fönster

Bilagedel - Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter - Bilagedel, pdf (4,1 MB), öppnas i nytt fönster

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning  - Säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.pdf (2,9 MB), öppnas i nytt fönster

Missiv - Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg (2016-01-22)pdf, öppnas i nytt fönster

Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg (2016-01-22),f pdf, öppnas i nytt fönster

Återinförande av kontanthantering inom Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg (reviderad 2016-01-22), pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelser 2015

9 december

Kallelse till regionstyrelsens möte den 9 december 2015, pdf (18MB), öppnas i nytt fönster

16 november

Kallelse till regionstyrelsens möte den 16 november 2015, pdf (36,7 MB), öppnas i nytt fönster

14 oktober

Kallelse till regionstyrelsens möte den 14 oktober, pdf (8,8 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (RSAU:s förslag), pdf, öppnas i nytt fönster

Alliansens budget 2016 med flerårsplan 2017-18 (2015-10-14), pdf (2,17 MB), öppnas i nytt fönster

Sverigedemokraternas budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, pdf (2 MB), öppnas i nytt fönster

Remissbrev - En kommunallag för framtiden, pdf, öppnas i nytt fönster

En kommunallag för framtiden - Del A, pdf (3 MB), öppnas i nytt fönster

En kommunallag för framtiden - Del B, pdf, öppnas i nytt fönster

Remissbrev - Högre utbildning under tjugo år, pdf, öppnas i nytt fönster

Högre utbildning under tjugo år, pdf (4,2 MB), öppnas i nytt fönster

Remissbrev - En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap, pdf, öppnas i nytt fönster

En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämnden mars 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämnden maj 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämnden juli 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Regionala utvecklingsnämnden mars 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Regionala utvecklingsnämnden maj 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Regionala utvecklingsnämnden juli 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Trafiknämnden mars 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Trafiknämnden maj 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Månadsrapport - Trafiknämnden juli 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

16 september

Kallelse till regionstyrelsens möte den 16 september, pdf (21 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

3 juni

Kallelse till regionstyrelsens möte 3 juni, pdf (18,8 MB), öppnas i nytt fönster

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (bläddringsbar), öppnas i nytt fönster 

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (nedladdningsbar), pdf, öppnas i nytt fönster

Alliansens budget 2016 med flerårsplan 2017-2018.pdf (2,7 MB), öppnas i nytt fönster

Sverigedemokraternas budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Remiss - SOU 2015:21, pdf, öppnas i nytt fönster

Mer trygghet och bättre försäkring Del 1, pdf (3,1 MB), öppnas i nytt fönster

Mer trygghet och bättre försäkring Del 2, pdf (2,8 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

13 maj

Kallelse till regionstyrelsens möte 13 maj, pdf (15 MB), öppnas i nytt fönster

29 april

Kallelse till regionstyrelsens möte 29 april, pdf, öppnas i nytt fönster

15 april

Kallelse till regionstyrelsens möte 15 april, pdf, (26,5 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

26 mars

Kallelse till regionstyrelsens möte 26 mars, pdf (27,9 MB), öppnas i nytt fönster

Samrådsunderlag utredningskorridor - 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

11 februari

Kallelse till regionstyrelsens möte 11 februari, pdf (12,4 MB), öppnas i nytt fönster

14 januari

Kallelse till regionstyrelsens möte 14 januari, pdf (11 MB), öppnas i nytt fönster

Anmälningsärenden 14 januari, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 januari 2020