Färgglada prydnadssaker i bland annat textil och keramik.

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom kulturområdet på regional nivå. Nämnden tar fram förslag till kulturplan för Kronbergs län för beslut i regionfullmäktige och ansvarar därefter för genomförandet och uppföljning av planen.

Kulturnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2021

Kallelse 2021-06-11, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2021-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2021-02-12, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelser 2020 

Kallelse 2020-12-11, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2020-11-04, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2020-10-01, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2020-06-12, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2020-04-24, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2020-02-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Arkiv kallelser

Senast uppdaterad: 4 juni 2021