Färgglada prydnadssaker i bland annat textil och keramik.

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom kulturområdet på regional nivå. Nämnden tar fram förslag till kulturplan för Kronbergs län för beslut i regionfullmäktige och ansvarar därefter för genomförandet och uppföljning av planen.

Arkiv kallelser

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021