Bild från regionfullmäktige. Ett rum fullt med personer som sitter vid bord med datorer och papper framför sig.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Kronoberg och beslutar i frågor av större vikt för regionens verksamhet. Fullmäktige beslutar om regionens budget, taxor, avgifter och skattesats samt större investeringar, planer och mål för verksamheten.

På regionfullmäktiges sammanträden finns möjlighet för dig som medborgare att ställa frågor till de förtroendevalda under allmänhetens frågestund. Frågestunden är tidssatt på dagordningen och varar som längst i 30 minuter.

Regionfullmäktige har 61 ledamöter och fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Följ fullmäktige

Du kan se fullmäktiges sammanträden här på webbplatsen eller på tv via Öppna Kanalen i Växjö. Sammanträdena sänds också i Växjö närradio på 102,4 MHz.

Se sändningarna från fullmäktige

Växjö närradio

Kommande möten

okt 27

Regionfullmäktige

Tid: 09:00 - 18:00

Plats: Alvesta Folkets Hus

Kallelser

27 november

 Kallelse regionfullmäktige 2019-11-27.pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar.pdf, öppnas i nytt fönster

30 oktober

Kallelse regionfullmäktige 2019-10-30.pdf, öppnas i nytt fönster

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2019.pdf

Interpellationssvar.pdf, öppnas i nytt fönster

25 september

 Kallelse regionfullmäktige 2019-09-25.pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar.pdf, öppnas i nytt fönster

 18-19 juni

Kallelse regionfullmäktige 2019-06-18-19 Ärende 1-11.pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse regionfullmäktige 2019-06-18-19 Ärende 11-32.pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på interpellation angående nya vårdcentraler.pdf

Svar på interpellation angående sjukvårdens ekonomi.pdf

Svar på interpellation ang. särskilda lönesatsningar.pdf

 Svar på interpellation angående Vårdval Primärvård.pdf

Svar på interpellation om fetmaoperationer.pdf

29 maj

Kallelse regionfullmäktige 2019-05-29.pdf, öppnas i nytt fönster

24 april

 Regionfullmäktige, kallelse 2019-04-24.pdf, öppnas i nytt fönster

Kompletterande handlingar Ärende 18 Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Kronoberg 2018.pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på interpellation angående samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare.pdf

Svar på interpellation angående förebygande och behandling av spelberoende i Kronoberg.pdf

Svar på interpellation angående nya vårdcentraler.pdf

Svar på interpellation angående sjukvårdens ekonomi.pdf

Svar på interpellation om barns rättigheter i hälso- och sjukvården.pdf

Svar på interpellation om arbetspendling sträckan Skåne- Älmhult.pdf

27 februari

Regionfullmäktige, kallelse 2019-02-27.pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på interpellation angående hur vårdcentralens ekonomi påverkas av den nya vårdvalsersättningen.pdf

Svar på interpellation angående hur Kronoberg påverkas av arbetsförmedlingens varsel.pdf

Kallelser 2018

27-28 november

Regionfullmäktige, kungörelse med föredragningslista 27-28 november 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2018-11-27-28, pdf (30,8 MB), öppnas i nytt fönster

Ärende 40. Revisionsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg, pdf (10,2 MB), öppnas i nytt fönster

Ärende 41. Revisionsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden, pdf, öppnas i nytt fönster

31 oktober

Regionfullmäktige, kungörelse med föredragningslista, 2018-10-31, pdf, öppnas i nytt fönster

26 september

Föredragningslista till regionfullmäktige 2018-09-26, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2018-09-26, pdf (45 MB), öppnas i nytt fönster

20 juni

Föredragningslista till regionfullmäktige 2018-06-20, pdf öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2018-06-20, pdf (20 MB), öppnas i nytt fönster

25 april

Föredragningslista till regionfullmäktige 2018-04-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2018-04-25, pdf (93,5 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Personalens ohållbara situation, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Sommarstängning av vårdcentralerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Situationen i förlossningsvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Krisen med barnmorskorna på förlossningskliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga interpellationssvar nollvision för arbetsrelaterad ohälsa - Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser 2017-06-16, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Läkare som sagt upp sig på Bröstenheten, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur hanteras de ekonomiska frågorna, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utgående ambulanser, pdf, öppnas i nytt fönster

28 februari

Föredragningslista till regionfullmäktige 2018-02-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2018-02-28, pdf (28,2 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Ekologiska och närproducerade varor, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Heltidsarbete i Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Situationen på BB-förlossning, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Tillgängligheten på röntgen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelser 2017

6 december

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-12-06, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2017-12-06, pdf (22,3 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Bifallen motion om lokal kömiljard, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hanteringen av köer i sjukvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Risk för hot i vården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Patientnämndens ställning enligt nya lagstiftningen, pdf, öppnas i nytt fönster

8 november

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-11-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2017-11-08, pdf (19,9 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport 2017-08-31, pdf (7,6 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Kulturens tillgänglighet i hela länet, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Användningen av förnybart bränsle, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur påverkas Kronoberg av förslaget om vinster i välfärden, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Planer på ny avdelning för rättspsykiatriska regionkliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Fysisk aktivitet på recept, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga - Interpellationssvar - Fysisk aktivitet på recept, pdf (1,6 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Mässan Funka för livet, pdf, öppnas i nytt fönster

27 september

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-09-27, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2017-09-27, pdf (28,1 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Budgetfrågor, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Miljöbilar, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Bisysslor, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Väntetider till mammografiscreening, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Psykologer i primärvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Köerna till hörselvård i Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Kulturens tillgänglighet i hela länet, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur är effektiviteten på BUP, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Samlat Barnens hus på CLV, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Bättre information vid trafikstörningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Kostnader för tomma lagerlokaler i Blekinge, pdf, öppnas i nytt fönster

20-21 juni

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-06-20-21, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktige, kallelse 2017-06-20-21 (21,7 MB), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till budget för Region Kronobergs revisorer 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utredningar vid BUP, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan 2019-2020 från S, V, MP, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan 2019-2020 från M, C, L, KD, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan 2019-2020 från SD, pdf, öppnas i nytt fönster

26 april

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-04-26, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2017-04-26, pdf (16,4 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur ska Region Kronoberg få BUP att fungera, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur märker patienter till vårdcentralen att ny patientlag är införd, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utredning kring tillgången på undersköterskor, pdf. öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förväntat resultat av olika åtgärder inom hälso- och sjukvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Uppföljning av beslut kring bonus vid rekrytering av vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förenklingskommission, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur förbereder vi regionen på Brexit, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Besöksnäringen, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Ersättningssystem och regler, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Läget inför sommaren i hälso- och sjukvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Personalfrågor, pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på fråga - Datorstopp 6 februari 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på fråga - Framtidens hälso- och sjukvård 2027, pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på fråga - Utredning av ambulansorganisation, pdf, öppnas i nytt fönster

1 mars

Föredragningslista till regionfullmäktige 2017-03-011, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2017-03-01, pdf (19,4 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Lokalsituationen på neonatal, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Nya uppdrag för patientnämnden, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - RIS-systemet, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Situationen på våra sjukhus, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga (Situationen på våra sjukhus) - Vårdplatser, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Uppföljning av beslut om ny centrumorganisation, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelser 2016

30 november 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-11-30, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-11-30, pdf (15,2 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Väg 941, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utredningar avseende ungdomar med lättare till måttlig psykisk ohälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Barnens Hus, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Café Tufvan, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Ambulanser till länder med hjälpbehov, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Väntetider för prostatacancerpatienter, pdf, öppnas i nytt fönster

26 oktober 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-10-26, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-10-26, pdf (25 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Bromma flygplats, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Genomförande av budget 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Kuratorsstöd inom akuten, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Väntetider till mammografi, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Uteblivna hembesök, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Sjukresor, pdf, öppnas i nytt fönster

28 september 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-09-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-09-28, pdf (15 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - E-hälsoarbetet, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hur kommer vi i kontakt med polisen, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Insemination av ensamstående, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Kommunikation med andra myndigheter vid smittskyddsspårning, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Lokal kömiljard, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Långa väntetider till röntgen, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Patienter från Kronoberg på Rättspsykiatriska kliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Regionens personalarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Upphörande av vaktmästerientreprenad på CLV, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Ökad förskrivning av läkemedel till barn, pdf, öppnas i nytt fönster

21-22 juni 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-06-21-22, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-06-21-22, pdf (30,3 MB), öppnas i nytt fönster

Förslag till budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 (SD) rev 2016-06-20, pdf (1,8 MB), öppnas i nytt fönster

Missiv - Förslag till budget för Region Kronobergs revisorer 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning av revisorernas budgetäskande 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Lättare att boka planerade vårdcentralbesök, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Extrapass mot god ersättning, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Ökning av klamydiafall i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Prostatacancer, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Sjuksköterskebrist påverkar operationskapaciteten, pdf, öppnas i nytt fönster

27 april 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-04-27, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-04-27, pdf (24,6 MB), öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2015 Region Kronoberg. pdf, öppnas i nytt fönster

Protokollsutdrag RS § 51 2016 - Årsredovisning Region Kronoberg 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Krearättningar - Årsredovisning Region Kronoberg 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Revisionsberättelse för år 2015 för Region Kronoberg, pdf (17,8 MB), öppnas i nytt fönster

Komplettering till revisionsberättelse, pdf (3,1 MB). öppnas i nytt fönster

Förtydligande underlag - § 88 RS Svar på motion - Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Lättare att boka planerade vårdcentralbesök, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förvaltningsrättens dom kring nybyggnation av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet. pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Regionindelningen, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Schemaläggning och bemanning, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Åldersgränser för länets ungdomsmottagningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Tillgången till undersköterskor i länet, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Genomförandet av produktions- och kapacitetsstyrning (POK), pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Psykologer på vårdcentralerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Administrativa rutiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förskrivning av sömnmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Situationen vid Rättspsykiatriska regionkliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Regionens arbete enligt fastställd budget, pdf, öppnas i nytt fönster

2 mars 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-03-02, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktiges 2016-03-02, pdf (13,6 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Akutläkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Avsaknad av lift på vårdcentral, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förebyggande arbete med självmord bland unga, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Generalplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Grön rehabilitering, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hot och våld mot ambulanspersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Inställda operationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Parkeringssituationen vid CLV, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utfall av fördjupad medicinsk granskning vid Vc Gränsbygdskliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Växande operationsköer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015

25 november 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-11-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-11-25 (2015-11-18), pdf (37,9 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Generalplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Inställda operationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (fastställd av RF 2015-11-25), pdf (2,2 MB), öppnas i nytt fönster

28 oktober 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-10-28, pdf (3,4 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-10-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Fråga angående sprutbytesprogram,pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på interpellation angående behov av tandvård inom hela Kronoberg, pdf

Bilaga till svar på interpellation om behov av tandvård i hela Kronoberg, pdf

Svar på interpellation angående Region Kronobergs lokalutnyttjande, pdf

Svar på interpellation angående situationen på akutmottagningarna, pdf

Svar på interpellation gällande blodsockermätare, pdf

Svar på interpellation gällande VC Strömsnäsbruk, pdf

30 september 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-09-30, pdf (5,9 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-09-30, pdf, öppnas i nytt fönster

17 juni 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-06-17, pdf (15,2 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-06-17, pdf, öppnas i nytt fönster

29 april

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-04-29, pdf (13,7 MB), öppnas i nytt fönster

 Kungörelse till regionfullmäktige 2015-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

25 februari

Föredragningslista 2015-02-25, pdf (14,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-02-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 11 februari 2020